Kan skape 17 000 nye arbeidsplasser

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Kan skape 17 000 nye arbeidsplasser

Konsulentselskapet EY har utarbeidet en rapport om hvordan Vestland fylkeskommune skal møte Covid-19 og oljeprisfall.

Oversiktsbilde over Ålesund

En grønn reindustrialisering i Vestland kan gi økt verdiskapning på 100 milliarder kroner og 17 000 nye arbeidsplasser

– En grønn reindustrialisering kan gi økt verdiskapning på 100 milliarder kroner og 17 000 nye arbeidsplasser, sier Maria Helsengreen i EY som har ledet arbeidet. 

– Scenarioanalysen viser at omstilling i eksport­næringer som hydrogen, havvind, CCS, mineral­utvinning på havbunnen og CCU vil gi størst gevinst og lavest mulig klimaavtrykk. Tidlig omstilling i disse eksportnæringene vil også øke etterspørselen fra andre land. 

– Grønn reindustrialisering på land kan redde Vestland. Fellesnevneren her er Norge sin verdensledende olje- og gasskompetanse, og at dette krever store mengder elektrisk kraft. 

– Et eksempel er leverandørindustrien som omstiller seg fra primært å levere til petroleumssektoren til å løse utfordringer knyttet til energikilder som vind, sol, hydrogen og batteriteknologi. 

Fylkesordfører Jon Askeland i Vestland sier at scenario­analysen er et godt grunnlag for å lage et veikart for hvordan Vestland kan bli Norges og verdens fremste region for bærekraftig, grønn omstilling og næringsutvikling. 

Les mer om følgende emner: