Kan spare 23 TWh

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Kan spare 23 TWh

Ifølge en ny Sintef-studie er potensialet for energisparing i bygninger frem mot 2050 på 23 TWh.

Kun én av fem velger å energioppgradere når de rehabiliterer Foto: Kristoffer Gjennestad

– Med rekordhøye strømpriser og en varslet energikrise i Europa som følge av krigen i Ukraina, er energisparing i bygningsmassen høyaktuell. Bygg står for mer enn halvparten av elektrisitetsbruken i Fastlands-Norge. Å energieffektivisere disse er viktig i overgangen til lavutslippssamfunnet, og kan avhjelpe energikrisen i Europa og gi lavere strømregning, sier seniorforsker Nina Holck Sandberg i Sintef. 

– Studien viser at det samlede energiforbruket i bygningsmassen vil øke om dagens trender for nybygging og rehabilitering fortsetter. Norge er heller ikke i rute til å nå det gjeldende politiske målet om ti TWh energi­sparing i eksisterende bygg fra 2015 til 2030. 

– Det er et stort potensial for energisparing. Fire av fem rehabiliteringsprosjekter inkluderer ikke energioppgradering, selv om dette ofte er lønnsomt i et langsiktig perspektiv. 

– Dersom alle energioppgraderer når de rehabiliterer, og alle nybygg er passivhus, kan gi en besparelse på 7 TWh frem mot 2050. Om varmepumper i tillegg blir brukt i maksimalt omfang, gir ytterligere 16 TWh. Sammen med storskala bruk av bygningsintegrerte solceller, er dette nok til å dekke hele den økte strømetterspørselen når transport og industri skal elektrifiseres. 

Les mer om følgende emner: