Kan spare fire TWh på elektromotorer

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Kan spare fire TWh på elektromotorer

– Sammen med Stena Recycling skal vi gjenvinne gamle elektriske industrimotorer. Om alle disse ble byttet med nye energieffektive modeller kan energiforbruket i Norge reduseres med to-tre prosent. Motorene inneholder også store mengder verdifulle metaller som kan brukes om igjen. Grønn, elektrisk kapasitet må frigjøres, sier Lars-Fredrik Mathiesen, leder for ABB Motion i Norge.

Om alle elektromotorer i industrien i Norge ble erstattet med de mest energieffektive modellene, kan det totale strømforbruket reduseres med to-tre prosent

– Store deler av industrien bruker gamle lavspenningsmotorer, som verken er energieffektive eller dimensjonert for dagens produksjon. Dette skaper store energitap. Samtidig må industrien elektrifisere mer for å fase ut fossil energi og bli klimanøytral. Gamle motorer kan aldri bli energieffektive med å bygges om. Derfor bør de ikke gjenbrukes.  

– Å oppgradere motorene vil gi en besparelse på fire TWh. Dette tilsvarer produksjonen fra 500 landbaserte vindturbiner eller seks Alta-kraftverk. 

Adm. direktør Max Trandem i Stena Recycling forteller at de skal resirkulere de brukte motorene på en bærekraftig måte.  

– Resirkulering av aluminium, kobber og jern gir i seg selv en energibesparelse på 75-95 prosent sammenlignet med nyproduksjon av metallene fra gruvedrift. Salget av de resirkulerte metallene vil skje så lokalt som mulig for å redusere miljøpåvirkningen ytterligere. Metallene får et nytt liv i nye produkter. 

Les mer om følgende emner: