Kan spare mer enn all norsk vindkraft

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Kan spare mer enn all norsk vindkraft

Ifølge en rapport Thema Consulting har utført for Interessegruppen for energieffektivisering (IEE) kan energieffektivisering i bygg spare mer energi enn all norsk vindkraftproduksjon.

Ifølge en ny rapport har energieffektivisering i bygg et sparepotensiale på 13 TWh. Dette kan også skape inntil 45 000 nye årsverk

– Mens det i fjor ble det produsert knapt ti TWh vindkraft i Norge, kan energieffektivisering i bygg utløse 13 TWh. Det er på høy tid at politikerne blir mer opptatte av å utløse potensialet i å energieffektivisere bygg, sier næringspolitisk direktør Per Øyvind Voie i EFO. 

Rapporten tar utgangspunkt i EU sine ambisjoner om å doble takten på energieffektivisering, og sett på hva det samme vil bety for Norge. 
Anbefalingen er å gjøre som EU, og minst doble ambisjonene for energieffektivisering i bygg. Det vil si å spare 8-13 TWh innen 2030.
– Åtte TWh er nok energi til å lade fem millioner elbiler. Politikerne bør ta inn over seg dette kjempepotensialet, sier Voie. 

I forbindelse med lanseringen av rapporten sa kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup at regjeringen skal følge opp sine energieffektiviseringsmål.  
– Målsettingen er å levere på ti TWh. Her arbeider vi med en konkret plan. Rapporten er et godt innspill i denne prosessen. 

Konfliktfri energi fra lønnsomme tiltak

Næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo peker på at rapporten beskriver en rekke lønnsomme tiltak. 

– Dette er konfliktfrie alternativ til mange kontroversielle vann- og vindkraftprosjekter. Det trengs ambisiøse mål og målrettet politisk handling. Han viser til kravet om utfasing av oljefyr som svært effektfullt, og at politikerne må stille krav til energibruk i eksisterende bygg.  

– Norge bør også innføre relevant EU-lovverk. Med energieffektivisering kan det skapes engasjement og entusiasme for grønn omstilling hos vanlige strømforbrukere. Det har skjedd på kontinentet. Det er på tide å gjøre det samme i Norge. 

Strandskog trekker også frem energimerkeordningen.  

– I dag er det ikke nødvendigvis slik at bygninger får bedre energimerke av å gjennomføre energieffektiviseringstiltak og redusere strømforbruket. Her har Enova forslått endringer som gjør dette enda mer uforståelig og komplisert. Det henger ikke på greip. Dette må politikerne gjøre noe med. 

45 000 nye årsverk

– Ifølge rapporten vil 13 TWh energieffektivisering i bygg innen 2030 gi inntil 45 000 nye årsverk. I en tid med stor arbeidsledighet bør dette virkelig få politikerne til å skru opp tempoet. 

Les mer om følgende emner: