Kappløp om havvindareal

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Kappløp om havvindareal

Ifølge DNV-rapporten «Ocean’s Future to 2050» vil kraftig vekst i utbygging av havvind nidoble etterspørselen etter havareal innen 2050.

Økt utbygging av havvind vil øke etterspørselen etter havareal

Rapporten anslår at havvind da vil kreve et areal like stort som Italia.  

Veksten er størst i regioner med lange kystlinjer, og der det i dag er lite utbygget vindkraft. Etterspørselen etter havareal vil vokse 50 ganger på det indiske subkontinentet, 30 ganger i Nord-Amerika og fem ganger i Europa. 

Den blå økonomien endrer seg radikalt når investeringene i olje og gass minker, og fornybare energikilder tar over. Investeringene i offshore olje og gass reduseres fra rundt 80 prosent av den blå økonomien til 25 prosent innen 2050. Tilsvarende vil havvind øke sin andel til 50 prosent av havinvesteringene. 

Les mer om følgende emner: