Kartlegger klimarisiko

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Kartlegger klimarisiko

Norconsult skal kartlegge klimarisikoen i Entra sine drøyt 90 eiendommer.

Powerhouse Kjørbo er blant byggene som skal vurderes Foto: Entra/Lars Petter Pettersen

Byggene skal vurderes med tanke på risikoen for fysiske naturfarer som flom, og geologiske forhold som værforhold og klima. Risikovurderingen skal gjøres i henhold til Breeam In-Use-kriteriene for robusthet.

Også beredskapsplanene og Entra sin overordnede overgangsrisiko, det vil si risikoen selskapet har som følge av omstilling til lavutslippssamfunnet, skal gjennomgås.

– Klimarisiko og fremtidige klimaendringer er et viktig område for oss. Med hjelp fra Norconsult får vi god oversikt over byggene. Dette gir et godt grunnlag for det videre arbeidet, sier miljøsjef Trond Simonsen i Entra.

I kartleggingen skal Norconsult bruke alt fra hydrologer, hydrogeologer og andre bygningsfysikere til eksperter på risiko- og sårbarhetsanalyser.

Les mer om følgende emner: