Kjøper datasenterkapasitet i gruve

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Kjøper datasenterkapasitet i gruve

Sigma2, som eier de nasjonale superdatamaskinene og lagringssystemene i Norge, har inngått en kontrakt med Lefdal Mine Datacenter (LMC) om datasenterkapasitet for fremtidige nasjonale superdatamaskiner og lagringssystem.

Langt inne i gruvegangene sjekker Helge Stranden (t.v.) fra Sigma2, Truls Mathiassen fra NRIS/UiT og Vidar Saltkjel, Kristian Todal og Jørn Skaane fra LMD hvor Norges neste superdatamaskin skal bo Foto: Sigma2

Leveransen er på flere ti-talls millioner. 

Sigma2 samarbeider nært med universitetene i Oslo, Tromsø, Bergen og NTNU, der dagens anlegg står. Fremtidige anlegg skal plasseres hos LMD, som vil sørge for stordriftsfordeler, tilgang på arealer og fleksibilitet ved oppskalering av e-infrastrukturen. 

LMD holder til i gamle Lefdal gruve, som ligger mellom Måløy og Nordfjordeid i Vestland fylke. Gruven, som tidligere har vært brukt til utvinning av olivin, er på mer enn 120 000 mfordelt på mange plan i fjellet.  

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram sier at avtalen vil bidra til å styrke den nasjonale infrastrukturen for forskning. 

– Kontrakten viser også verdien av å ha robuste og sikre datasentre i Norge. Det trengs mye datakraft og en solid digital infrastruktur for å løse fremtidens utfordringer. Samtidig er dette et godt eksempel på hvordan avansert offentlig infrastruktur for forskning kan være med å skape lokale arbeidsplasser og aktivitet i regionene. 

Første installasjon neste år 

Det første Sigma2-anlegget som skal inn i gruvehallen er det nye nasjonale lagringssystemet NIRD (National Infrastructure for Research Data), som skal installeres i løpet av første halvår neste år. Den første superdatamaskinen skal være på plass i løpet av 2023. 

Les mer om følgende emner: