Kjøpte bemanningsselskaper

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Kjøpte bemanningsselskaper

– For å løse innleieforbudet som ble innført i Oslo, Viken og tidligere Vestfold 1. april i år, har vi kjøpt bemanningsselskapene Ariemi og MV Elektro. De har henholdsvis 130 og 20 ansatte, sier Thomas Vemork, avdelingsleder for Divisjon Elektro i Assemblin Norge.

FAST ANSATTE. Tidligere innleide elektrikere er fast ansatt i Assemblin Norge Foto: Assemblin

– Dette skal dekke behovet vi har for arbeidskraft på rør og elektro. Oppkjøpene styrker også kompetansen og konkurransekraften, samtidig som vi får bedre muligheter til å utvikle tjenester.

– I mer enn ti år har vi samarbeidet med MV Elektro. Vi er meget godt fornøyde med det de har gjort for oss. Derfor skal vi ha dem med oss i videreutviklingen av Assemblin.

– Siden de fleste i MV Elektro pendler fra Sverige, ønsket de ikke fast ansettelse. Med oppkjøpet blir de det på lik linje med alle i Divisjon Elektro.

– I første omgang blir disse lagt inn i vår elektroavdeling i Oslo for å dekke bemanningsbehovet her. Sammen med Spitsbergen er hovedstaden de eneste avdelingene der vi tilbyr elektroinstallasjoner. Målsettingen er å etablere dette alle steder der vi har rør-virksomhet. Derfor har vi behov for flere dyktige medarbeidere.

– Innleieforbudet har vært en driver for de to oppkjøpene. Vi skal følge regelverket på dette området. Store oppdragsgivere i både privat og offentlig sektor ønsker at vi i størst mulig grad bruker egne, faste ansatte.

– Oppkjøpene er også en del av vekststrategien vår. Dette skal skje både organisk og med oppkjøp.

Mye usikkerhet

Vemork fastslår at det er flere store bemanningsselskaper på elektro i Norge.

– De får nok utfordringer. Vi har hørt om kreative måter å omgå forbudet på. Dette er ingen løsning for oss. Enkelte har nok også sittet på gjerdet, med håp om et eller annet unntak.

– Noen har kanskje tenkt på løsninger som den vi har valgt. Samtidig er det utfordrende å regne på prosjekter som krever mer ressurser enn egen bemanning. Her vil nok mange bruke muligheten til å leie arbeidskraft fra andre elinstallatører.

– Om vi har kapasitet, er vi åpne for å leie ut elektrikere. Det kan også være behov for at vi må leie inn.

– Hvordan vurderer dere situasjonen idet forbudet nettopp er innført?

– Selv om det er mye usikkerhet, vil nok bransjen lære seg å leve med den nye hverdagen. Det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg.

Problematisk innleieforbud

Administrerende direktør Tore Bakke i Bravida Norge fastslår at selskapet ikke kan bygge kapasitet for topper og forskyvninger.

– Trolig vil innleieforbudet virke mot sin hensikt. Vi ønsker et seriøst og skikkelig arbeidsliv. Her har de tekniske fagene tradisjonelt vært flinke.

– For å sikre god grunnbemanning har Bravida rundt 3 200 egne ansatte og mange lærlinger. På toppen av dette er vi avhengige av fleksibilitet. Vi er alltid inne i store byggeprosjekter. Disse er ofte forsinket, samtidig som elentreprenørene kommer sist inn. Her ønsker byggeiere ofte å forsere arbeidet for å ta inn igjen forsinkelsene. Det klarer vi ikke uten fleksibiliteten innleie gir. Dette utgjør to-fire prosent av produksjonen vår.

– Vi søker alltid å løse behov for ekstrabemanning med å overføre ansatte fra andre Bravida-avdelinger. Er ikke dette mulig, sjekker vi om noen av konkurrentene kan leie ut ansatte. Vikarbyråer er siste alternativ. Fordi bransjen har hatt mye å gjøre, har dette ofte blitt løsningen de siste årene.

– Innleieforbudet er utfordrende, for kontraktene har oftest en forpliktelse til å håndtere utvidelser av aktivitetene vi har tatt på oss i prosjektene. Når vi går inn i disse, er det viktig å ha nok arbeidskraft.

Gode arbeidsforhold

– Vurderer dere oppkjøp for å håndtere toppene?

– De siste årene har vi gjennomført flere oppkjøp. Dette er for i hovedsak å styrke oss på byggautomatisering og sikkerhet. Vi øker grunnbemanningen så mye vi kan. Noen ganger setter vi kanskje ut arbeid til underentreprenører for å håndtere forsering og omfangsøkninger.

Bakke understreker at folk skal ha riktig lønn og gode arbeidsforhold.

– Vi er ikke opptatt av om de er ansatt i en produksjons- eller bemanningsbedrift, selv om regelverket nå skiller dette tydelig.

For liten kapasitet

– Vi regner med at kapasiteten i bransjen blir for liten. Derfor må vi vurdere veldig nøye om vi kan ta risikoen i store prosjekter. Forbudet vil trolig virke mot sin hensikt. Det blir nok ikke mange flere norske fagarbeidere med dette. Jeg tror ikke ansatte i bemanningsbransjen ønsker fast jobb. Da hadde de søkt når vi kunngjør stillinger. Tvert imot ønsker de fleksibiliteten utleie gir.

Uklar grense

– Selv om jeg kan forstå ønsket og behovet for innstramminger i byggebransjen, er dette forbudet problematisk. Det gjelder for bygg, men ikke anlegg. Hvor grensen går for hva som er hva, er ikke alltid like klar. For ikke å trå feil samarbeider vi tett og godt med våre tillitsvalgte. Vi skal nok klare å forholde oss til forbudet. Heretter må vi vurdere nøye hva vi skal bruke energien på. Det er problematisk at fleksibiliteten er borte.

Les mer om følgende emner: