Kjørte ellastebil fra Oslo til Tromsø

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Kjørte ellastebil fra Oslo til Tromsø

Med å kjøre en ellastebil på 19 tonn den 1 600 kilometer lange strekningen fra Oslo til Tromsø, har Posten fått erfaringer med hvordan slike kjøretøy reagerer på langdistanse og ulik topografi.

ELLASTEBIL PÅ LANGTUR. Sivilingeniørstudent Ole-André Isaksen ved UiT samlet informasjon om hvordan ellastebiler reagerer på langkjøring og ulik topografi

Med på turen var også Ole-André Isaksen, fjerde års sivilingeniørstudent innen energi, klima og miljø på Norges arktiske universitet (UiT) i Tromsø. Han samlet informasjon om energiforbruk i ulikt vær, kjøreforhold og topografi, infrastruktur for lading og holdninger til ellastebiler. Isaksen brukte oppdraget som en studietur. 

– Jeg er glad for muligheten til å gjøre noe ingen andre har gjort før. Erfaringene fra dette eksperimentet er viktig for både Posten og andre med ambisjoner på eltransport.   

Nybrottsarbeid

Pressesjef Kenneth Pettersen i Posten forteller at selskapet er i gang med å bytte sine store, tunge fossile kjøretøy med fornybare alternativer.  

– I en lengre periode har vi testet elektriske lastebiler på Østlandet med gode resultater. For oss er turen fra Oslo til Tromsø både et eksperiment og nybrottsarbeid.  

Pettersen forteller at ellastebilen er i ordinær drift i Tromsø.  

– Den skal gi oss erfaring om hvordan slike kjøretøy reagerer på vinterkulde og tøffere forhold enn på Østlandet.   

Tester teknologi i praksis

Forsker Clara Good i Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC) på UiT er glad for at Posten inviterte dem med på prosjektet.  

– Forskerarbeid dreier seg mye om simulering og teoretiske beregninger. Her fikk vi mulighet til å se på hvordan teknologien fungerer i praktisk bruk.  

– Vi har forsket mye på kombinasjonen av solenergi og elbil-lading, og hvordan elbiler kan lagre energi. En tverrfaglig tilnærming, der vi ser på både teknologi og samfunn er viktig. Her passer ellastebil-turen godt inn.  

Tilrettelegging for el

– På spørsmål om hvor langt Norge er kommet i overgangen til fornybar transport, svarer Good at elbilpolitikken har gjort landet til en forgjenger internasjonalt.  

– Den viser hvor viktig politisk og økonomisk tilrettelegging er for teknologiutvikling. Målsettingen om at alle nye biler skal være fossilfrie fra 2025 er realistisk.  

– Tungtransport er mer utfordrende fordi kjøretøyene er tyngre og strekningene lengre. Mye av teknologien finnes. Det handler blant annet om batteriutvikling, som vil øke rekkevidden og tilrettelegging av infrastruktur. Det er dette prosjektet til Posten handler om.   

– Hydrogen kan også spille en rolle. Dette er et svært aktuelt tema i Nord-Norge.  

– Målsettingen om fossilfri transport krever også framtidsrettede politikere, som tør å legge til rette for bærekraftige løsninger.

Les mer om følgende emner: