Klare for en skikkelig AI-dugnad 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Klare for en skikkelig AI-dugnad 

– Milliarden regjeringen har bevilget til AI må brukes til å koble næringslivet til forskningen. Midlene bør lyses ut i en åpen konkurranse hos Forskningsrådet slik at konsortier kan konkurrere om å utvikle de beste prosjektene, sier konserndirektør Morten Dalsmo i Sintef Digital som huser et av Norges største AI-miljøer.

- Vi er klare for en skikkelig AI-dugnad, sier konserndirektør Morten Dalsmo i Sintef Digital Foto: Magnus Biringvad Sintef

– AI-milliarden må bidra til at de beste miljøene på dette området kobles til norske bedrifter og offentlige virksomheter, der Norge har spesielle fortrinn som eksempelvis på energi, fiskeri, havbruk, maritim sektor og prosessindustri. 

AI mot klimautslipp  

– 1 milliard over fem år er en liten sum i det globale teknologikappløpet, der Big Tech leder an. Det sier litt om kreftene som er i sving. Skal dette gi verdi, må alle huske på at det er klimaendringene som er den største utfordringen, sier Dalsmo, som viser til et forskningsprosjekt der Sintef sammen med Skanska, Volvo og Ditio har brukt kunstig intelligens for å gjøre bygg- og anleggsbransjen grønnere.   

Dalsmo ledet arbeidet med å utforme anbefalinger til en nasjonal strategi for digitaliseringen av Norge. Her ble det foreslått å satse på kunstig intelligens, stordata, tingenes internett og autonome systemer.  

– Vi har stått på perrongen en stund. Nå må vi få opp farten. Vi er klare for en skikkelig AI-dugnad. I høst inviterer vi til konferansen Digital fremtid 2023, med kunstig intelligens som et viktig tema. Her blir det forskerpitcher, bokbad, foredrag og paneldebatt med blant annet med Høyre-leder Erna Solberg og næringsminister Jan Christian Vestre.  

Les mer om følgende emner: