Klart for Nelfos Teknologikonferanse 2024

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Klart for Nelfos Teknologikonferanse 2024

– På Teknologikonferansen 2024 setter vi søkelyset ny teknologi, og gir deltakerne innsikt på områder som garantert vil påvirke hverdagen deres. Med tanke på den raske teknologiutviklingen er det viktig å være forberedt på hva som kommer. Dette er en av årets viktigste møteplasser for elektronæringen, sier teknisk direktør Jon- Steinar S. Hanstad i Nelfo. 

Teknologikonferansen i 2023 samlet 370 deltakere. I mars i år er det klart for en ny runde Foto: Sørlie Media

– Konferansen, som blir gjennomført på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo i mars, beskriver muligheter og utfordringer på områder som kunstig intelligens, smarte nett og installasjoner, elektrisk fremdrift og it-sikkerhet.

– På Teknologikonferansen i 2023 ble 370 elektrofolk oppdatert på utviklingen i bransjen. Med et spennende og interessant program er målsettingen å gjenta suksessen i år.

– Kunstig intelligens (AI) er blitt et tema alle bransjer bør ha et forhold til. Første del av konferansen tar for seg hvordan elektrobransjen kan bruke denne teknologien. Her forteller Consigli om hvordan AI kan optimalisere prosjekteringen av bygg, mens OSO viser hvordan de bruker AI og maskinlæring for å optimalisere varmtvannsberedere. Teknologiekspert Torgeir Waterhouse avrunder denne delen med en samtale om elektrobransjen og AI.

– Også når det gjelder mikronett og smarte installasjoner går den teknologiske utviklingen raskt. Her skal blant annet Futurehome presentere Mikroflex-­prosjektet, der smarte hus og nett står i sentrum.

– Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) orienterer om regelverket. Tema for DSB er blant annet revisjon av forskrifter. Nkom skal orientere om Ekomloven og forskriftsendringer. Dessuten skal Roar Thon, som er fagdirektør sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), snakke om hva elektrobedriftene bør gjøre for å bli bedre på it-sikkerhet.

Målgruppen for Teknologikonferansen 2024 er alle Nelfo-medlemmer, elektrobedrifter, rådgivende ingeniører, DLE, sakkyndige selskaper, produsenter, leverandører, skoler, myndigheter, byggeiere, eiendomsselskaper og kommuner.

Les mer om følgende emner: