Klima og miljø vektes minst 30 prosent i offentlige anskaffelser 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Klima og miljø vektes minst 30 prosent i offentlige anskaffelser 

Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester for rundt 740 milliarder kroner. Her skjerper regjeringen innkjøpskravene, slik at det offentlige må legge større vekt på klima- og miljøhensyn.

- Hver skattekrone som brukes på offentlige innkjøp skal bidra til det grønne skiftet, sier næringsminister Jan Christian Vestre Foto: Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

– Innen 2030 skal Norge mer enn halvere utslippene. For å få til dette må vi spille på lag med næringslivet, og ta i bruk alle gode virkemidler. Selskapene jeg møter rundt omkring i landet ønsker å konkurrere på strengere klima- og miljøkrav. Det har regjeringen lyttet til. Målsettingen er at hver skattekrone som brukes på offentlige innkjøp skal bidra til det grønne skiftet, sier næringsminister Jan Christian Vestre. 

Endringene innebærer at klima- og miljøhensyn som hovedregel må vektes med minimum tretti prosent i offentlige anskaffelser, i tråd med hva regjeringen varslet i Hurdalsplattformen. Alternativt kan det stilles krav i kravspesifikasjonen, om det er klart at dette gir en bedre klima- og miljøeffekt. 

Blir innført 1. januar neste år 

Regelendringene trer i kraft 1. januar 2024. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) skal utarbeide veiledning og eksempler, som vil gjøre det enklere for oppdragsgivere å bruke bestemmelsen. 

Regjeringen har også oppnevnt et lovutvalg, som skal fremme forslag til hvordan miljømessig og sosial bærekraft og økt innovasjon i offentlige anskaffelser i praksis kan bidra til grønn omstilling. Første rapport skal legges frem i november i år. 

Les mer om følgende emner: