Klimabygg fikk kvalitetspris 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Klimabygg fikk kvalitetspris 

ZEB-laboratoriet i Trondheim har fått Statens pris for byggkvalitet. Prisen skal løfte frem nye forbilder som har meget bra byggkvalitet, og er et resultat av gode og innovative byggeprosesser.

ZEB-laboratoriet i Trondheim har fått Statens pris for byggkvalitet 2022 Foto: M. C. Herzog, Visualis images

– ZEB-laboratoriet er et kunnskapssenter for bærekraftig bygging som viser hvordan vi kan tilpasse oss klimaendringene. Den nye normalen er mer ekstremvær. Det betyr at bygg og uteareal må tåle større påkjenninger enn før. Klimatilpassing handler om hvor og hvordan bygg og uteareal blir utformet, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. 

Bak vinnerprosjektet står byggherrene Ntnu, Sintef og Link arkitektur. ZEB-laboratoriet er et nullutslippsbygg som er konstruert for å nå bærekraftmålene. Det er et levende forskingsbygg, der materialer og løsninger blir utviklet og testet, samtidig som huset er i full drift som kontor- og undervisningslokale. 

Juryen mener ZEB-laboratoriet er et spennende og innovativt forbilde for hvordan det kan bygges i fremtiden. 

– Bygget formidler ny kunnskap til byggsektoren og forskingsmiljøer, både nasjonalt og internasjonalt. Her blir det testet løsninger på et bygg som er i bruk. Med sine erfaringer og forskningsdata kan det gi et godt grunnlag for fremtidige byggverk og regelverk. 

Les mer om følgende emner: