Kontroll og vedlikehold av tavler ofte forsømt

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Kontroll og vedlikehold av tavler ofte forsømt

– Selv om dårlig vedlikehold av tavler kan føre til både driftsstans, ødelagt utstyr og være farlig for drifts- og servicepersonell blir dette ofte forsømt, sier faglig leder Hans-Petter Nybakk i Tavleforeningen.

- Kontroll og vedlikehold av tavler blir ofte forsømt. Dette kan føre til driftsstans, ødelagt utstyr og være farlig for drifts- og servicepersonell, sier faglig leder Hans-Petter Nybakk i Tavleforeningen

– God driftsregularitet over lengre tid blir en sovepute for planlegging og gjennomføring av slikt arbeid. Systematisk vedlikehold er nødvendig for å opprettholde forventet og dokumentert sikkerhetsnivå både i tavlene og det elektriske anlegget. 

– Alle fordelings- og styringstavler skal installeres og dokumenteres i samsvar med kravene i NEK 439, NEK 400 og EN 60204. Dette skal sikre at forskriftskravene blir oppfylt. Leverandøren skal også informere om nødvendig vedlikehold, slik at funksjon, kvalitet og sikkerhet i tavlene blir ivaretatt gjennom hele levetiden på installasjonen. 

Vedlikeholdskrav

– Sertifiserte tavlesystemer krever ikke så mye vedlikehold. Som regel har de faste skinnekoblinger, solide mekaniske løsninger i de pluggbare koblingene og god beskyttelse mot ytre påvirkninger. 

– Ifølge NEK 439 plikter tavleprodusenter å levere både vedlikeholds- og installasjonsanvisning og driftsinstrukser. Disse er basert på spesifikasjonene til tavle- og komponentleverandørene. 

– Vedlikehold av tavler deles i to grupper. Den ene er inspeksjon og vedlikehold av skinner, koblinger og bevegelige deler på tavlesystemet. Den andre gjelder funksjonsenheter som vern og koblingsutstyr. 

Vedlikehold av tavlesystemet

– Vedlikehold av tavlesystemet er spesifisert i brukerveiledningen til systemleverandøren. Dette kan eksempelvis være visuell inspeksjon, kontroll av berøringsbeskyttelse, kontroll av kontinuitet og forbindelser i jordingssystemet, registrering av spor etter brann, vann, lynnedslag og lysbuer, registrering av tegn på unormal eller kritisk overtemperatur, termografering, kontroll av moment på skinne-/klemmekoblinger, kontroll av funksjon og slitasje i bevegelige deler, kontroll av kapslinger, tetthetsgrad og kabelinnføringer, rengjøring og fjerning av støv, sot, fett og andre fremmedlegemer som har trengt inn. 

Vedlikehold av komponenter i tavlen. I utgangspunktet blir vedlikehold av komponentene i tavlen beskrevet av utstyrsfabrikanten. Standardpunktene er smøring, rensing og funksjonstesting av luftbrytere, mosjonering og funksjonstesting av andre komponenter for vern og kobling, utskifting av defekte eller slitte komponenter/deler, rensing eller utskifting av kontakter, kontroll av spesifisert mekanisk og elektrisk levetid og utskifting til komponenter med nyere teknologi.  

Regelmessig funksjonstesting

– Selv uten service kan luftbrytere være innkoblet lenge. Når feil oppstår og bryteren skal løse ut, må brukerne være sikre på at vern og mekaniske deler fungerer. Luftbrytere skal derfor vedlikeholdes i samsvar med spesifikasjoner fra produsenten.  

– Regelmessig funksjonstesting av vern og koblingsutstyr er viktig for elsikkerheten og driftsikkerheten. Eksempelvis skal brytere og vern mosjoneres, og jordfeilvern funksjonstestes. Hvor ofte dette skal gjøres vurderes på bakgrunn av leverandørkrav og drifts- og miljøforhold, eksempelvis månedlig eller årlig.  

Fare for lysbuer

Nybakk fastslår at eldre tavleanlegg ofte ukritisk blir endret, utvidet eller ombygd.  

– Mange av disse er ikke vedlikeholdt på mange år. Da oppfyller de heller ikke sikkerhetskravene som gjaldt da anlegget ble satt i drift. Risikoen for blant annet overbelastning, varmgang og lysbuer er stor.   

Eier ansvarlig

– Eier/bruker av elektriske anlegg er ansvarlig for at elinstallasjonen og tilhørende utstyr oppfyller forskriftskravene. Etter anvisning og informasjon fra tavle- og utstyrsprodusentene er det som regel elinstallatøren som utfører vedlikeholdet. Dette arbeidet krever inngående kjennskap til regelverket for tavler.  

– Også tavleprodusenter er kvalifisert for veiledning, rådgivning, tilstandskontroll og vedlikehold av tavler. 

Sjekkliste for tilstandskontroll

Nybakk opplyser at Tavleforeningen har laget en sjekkliste, som kan brukes til å utarbeide statusrapport for driftssikkerheten og sikkerhetsnivået i tavler.  

– Sjekklisten kan også brukes til å risikovurdere utvidelser eller ombygging av eksisterende tavler, som ikke er dokumentert i samsvar med NEK 439-serien. 

Les mer om følgende emner: