Kontrollerer bygninger med droner

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Kontrollerer bygninger med droner

– I fjor undersøkte vi 128 av våre bygninger med droner. Blant andre Gulating lagmannsrett i Bergen, Folkehelseinstituttet i Oslo og Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø, sier Jarle Kvalvik, direktør for drift og vedlikehold i Statsbygg.

Droner kontrolerer bygg for å unngå farlige situasjoner

Med droner er det ikke nødvendig å arbeide i høyden. Dermed unngås farlige situasjoner Foto: Statsbygg

– Dette gjør at vi slipper å arbeide i høyden. Det gjør at vi unngår farlige situasjoner. Droner kan avdekke feil og avvik før de utvikler seg til alvorlige og kostbare problemer. Dessuten sparer vi mye på at vi ikke trenger å leie stillaser, lift og sikringsmannskap. Dette reduserer kostnadene med minst ti millioner kroner i året.

– Dronene finner blant annet bygningsmessige feil, løse takstein, fuktskader, lekkasjer og mosevekst. Slike forhold lar seg ikke avdekke fra bakkenivå. Dronene er også brukt til planlegging av prosjekter, oppmåling av eiendom og bistand i storøvelser med nødetater.

Finner feil med varmekamera

– Mange av bygningene er også undersøkt med varmekamera. De har oppdaget feil på solcelleanlegg og lekkasjer i isoleringen. Utbedringer av lekkasjene har gitt store energigevinster. Dessuten er det produsert 3D-modeller av bygningene.

– Fremover skal alle utvendige inspeksjoner av tak, fasader og utvendige installasjoner skje med droner. Om noen år ønsker vi at mye av dette skal skje med autonome droner og maskinlæring.

Statsbygg har ni interne dronepiloter, som er fordelt mellom Stavanger og Førde. I resten av landet har eksterne droneleverandører utført inspeksjonene. Statsbygg inngikk i fjor fem rammeavtaler på inntil 54 millioner kroner for bygningsinspeksjon med drone.

Les mer om følgende emner: