Kraftig vekst i antall igangsettelser 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Kraftig vekst i antall igangsettelser 

I januar og februar i år har antall igangsatte byggeprosjekter i Oslo nærmest eksplodert, skriver Byggfakta.

Det siste årene er det bygget mye i Oslo. Igangsatte byggeprosjekter har en eksplosiv vekst. Byggeaktiviteten er også høy i nabofylket Viken Foto: Laila Sandvold Macdonald

Her er det satt i gang arbeid til mer enn 100 milliarder kroner. Dette gjelder blant annet store prosjekter tilknyttet Lilleakerbyen og Universitetet i Oslo, som til sammen har en kostnadsramme på mer enn 20 milliarder kroner.

I en artikkel på Byggfakta Nyheter fra midten av desember 2021 går det frem at planlagte igangsatte byggeprosjekter i Norge 2022 har et samlet areal på 6 637 437 m2, og en totalkostnad på 1 415 milliarder kroner. Totalt lå 9 382 prosjekter med planlagt start i 2022 i databasen til Byggfakta 12. november i fjor. Av disse hadde 213 en verdi på 1 milliard kroner eller mer.  

Det største enkeltprosjektet som er planlagt igangsatt i Norge i 2022, er batterifabrikken til Freyr i Mo i Rana. Den har en planlagt byggetid på tre år, og en totalkostnad på nesten 40 milliarder kroner.

Av fylkene har Viken størst verdi på prosjekter som er planlagt igangsatt i år. Fylket har planer for drøyt 25 prosent av aktiviteten på landsbasis, med 1 613 prosjekter til mer enn 225 milliarder kroner. 

Nybygg utgjør mer enn 70 prosent av de planlagte prosjektene.  

Les mer om følgende emner: