Kraftselskaper fusjoner 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Kraftselskaper fusjoner 

Glitre Energi og Agder Energi fusjoner. Med en årlig produksjon på rundt 11,3 TWh fra 72 hel- og deleide kraftverk blir vannkraft fundamentet i virksomheten.

Styrelederne Ann-Christin Andersen i Glitre Energi og Lars Erik Torjussen i Agder Energi er enige om å fusjonere selskapene

Fusjonen skaper Norges nest største nettselskap med et mer enn 30 000 kilometer langt kraftnett, som distribuerer energi til rundt 310 000 kunder i Buskerud og Agder. Selskapet vil forvalte og handle med mer enn 30 TWh kraft i Norden, bli Norges største på strømsalg til selskaper og ha mer enn 200 000 strømkunder i privatmarkedet. 

– Vi skal både trygge og skape nye arbeidsplasser. Samtidig blir vi godt posisjonert for å lykkes i et energimarked i stor endring, sier styrelederne Ann-Christin Andersen i Glitre Energi og Lars Erik Torjussen i Agder Energi. 

Gjennomføringen av fusjonen avhenger av nødvendige godkjennelser fra Konkurransetilsynet og energimyndighetene. Det er forventet at den blir gjennomført i løpet av fjerde kvartal i år. 

Les mer om følgende emner: