Krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater

For å unngå at arbeidstakere blir syke av tilsettingsstoffene diisocyanater, som bl.a finnes i tetningsmaterialer, er det nå innført et krav om godkjent opplæring.

For å unngå at arbeidstakere blir syke av tilsettingsstoffene diisocyanater, er det nå innført et krav om godkjent opplæring.

Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger ha fullført opplæring i sikker bruk med godkjente resultater. Opplæringen må kunne dokumenteres. Det er et mål å begrense bruk av diisocyanater i Europa.

Tetningsmidler og midler for overflatebehandling

Diisocyanater brukes i flere tetningsmaterialer og midler for overflatebehandling som byggeskum, lim, maling, lakk og tetningsmasser.

Det er derfor viktig å sjekke om bedriften bruker diisocyanater i forbindelse med installasjon av elektrisk anlegg.

Opplæringskrav

Ifølge pålegget er arbeidsgiver ansvarlig for å legge til rette for nødvendig opplæring, og at alle arbeidstakere som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger har godkjente opplæring.

Det er leverandør av produktene som skal sikre at mottaker gis materiale og kurs på norsk.

Opplæringskravet gjelder alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter i profesjonelle eller industrielle virksomheter, og de som overvåker denne type arbeid. Kravet gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Opplæringen må gis av en person som kan dokumentere å ha kompetanse innen arbeidsmiljøfag. Dersom bedriften velger e-læring må det kombineres med en opplæringsform med mulighet for muntlig diskusjon og spørsmål/svar.

Les mer om følgende emner: