Krever enklere elbil-lading

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Krever enklere elbil-lading

– Ladetilbudet langs vegene må være godt utbygd og enkelt å bruke. Med sin nye ladestrategi tar regjeringen grep om hvordan dette skal sikres. Selv om det bygges flere ladestasjoner for personbiler i takt med elbil-salget, er det stadig utfordringer knyttet til brukervennlighet. For tyngre biler er utbyggingen av offentlig tilgjengelige ladestasjoner ennå ikke kommet i gang. Disse problemene er vi nødt til å løse, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Alle nye ladestasjoner i 2023 skal ha kortbetaling eller kontaktløs betaling

– Mange bilister opplever lading som vanskelig. Flere aktører tilbyr dette med app eller en egen brikke, som kun fungerer på deres egne stasjoner. Dette har gjort at tjenesten fremstår uoversiktlig og unødvendig komplisert. Flere steder mangler også en oversikt over prisen på ladingen. Dette skal regjeringen gjøre noe med.

– I ladestrategien er det blant annet krav om kortbetaling eller kontaktløs betaling ved alle nye ladepunkter fra 2023. Prisopplysning skal også være lett tilgjengelig.

Les mer om følgende emner: