Kunnskapsløft på IT-sikkerhet, bærekraft, KI og NEK 700

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Kunnskapsløft på IT-sikkerhet, bærekraft, KI og NEK 700

– Siden 2016 har Kunnskapsløftet oppdatert tusenvis av ansatte i medlemsbedriftene på forskrifter, standarder og regelverk. Dette er et populært kompetansehevende tiltak, som i år setter søkelyset på IT-sikkerhet, bærekraft, kunstig intelligens (KI) og NEK 700. Tilbudet gjelder kun for Nelfo-bedrifter, sier teknisk direktør Jon-Steinar S. Hanstad i Nelfo.

- Med den geopolitiske situasjonen i verden med krig i Europa og Midtøsten, energikrise og generell uro og usikkerhet blir IT-sikkerhet stadig viktigere, sier teknisk direktør Jon-Steinar S. Hanstad i Nelfo

– På de tre førstnevnte områdene blir det laget et kompetanse­program på tre Elflix-kurs, som skal gjennom­føres i løpet av tre uker. Opplegget starter med en kickoff på Teams. Etter hvert kurs blir det en samling på Teams, som blir ledet av en ekspert. Her blir det lagt opp til både å diskutere faglige problemstillinger og egne erfaringer, og stille spørsmål. Hver gruppe kan ha 50 deltakere.

– Den fjerde uken blir det en oppsummering og avslutning på Teams. Gjennom hele perioden får deltakerne også tilgang til Elflix Premium, med drøyt 300 kurs på en rekke områder.

Det blir samme opplegg på NEK 700, bortsett fra at kompetanseprogrammet her skal gjennomføres med fysiske møter eller webinarer.

Må sikre egen virksomhet og kunder

– Kompetanseprogrammet for IT-sikkerhet er klart. Her kan ansatte i medlemsbedriftene bruke MinNelfoside for å melde seg på. Kursene dette gjelder er “En introduksjon til IT-sikkerhet», “En introduksjon til IT-sikkerhet for ledere i el- og ekombedrifter” og “Mobil sikkerhet”. De to første beskriver sikkerhetsbrister og utfordringer som kan oppstå både for sluttbrukere og i den interne driften, og konstruktiv bruk av data med tanke på GDPR. Det tredje kurset, som er laget i samarbeid med Telenor, tar utgangspunkt i at svindelforsøkene på mobile enheter øker mye. Her blir det en gjennomgang av metoder for å identifisere disse. Det er IT-sikkerhetsekspert Torgeir Waterhouse som skal lede samlingene på Teams.

– Med den geopolitiske situasjonen i verden med krig i Europa og Midtøsten, energikrise og generell uro og usikkerhet blir IT-sikkerhet stadig viktigere. Her må medlemmene sørge for både å sikre egen IT-drift, og levere sikre IT-installasjoner til sine kunder.

– De siste årene har Nelfo satset på å øke kompetansen til medlemmene på dette området, blant annet med veilederen «En introduksjon til IT-sikkerhet for el- og ekominstalllatører», Elflix-kurs og flere episoder av Elektropodden der denne problematikken blir diskutert. Dette arbeidet blir videreført i Kunnskapsløftet 2024.

Lager kompetanseprogram

– I år kommer en ny versjon av NEK 700, som Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) skal presentere på Eliaden 2024. Dette blir også et av flere kurs Nelfo skal gjennomføre på messen. Arbeidet med å lage kompetansprogrammet for NEK 700 i Kunnskapsløftet 2024 er i full gang. Planen er å starte den første gruppen rett etter sommerferien.

– Bærekraft og kunstig intelligens er to områder som får stadig større betydning for konkurransekraften til medlemmene. Nelfo følger med på denne utviklingen, og tilbyr kompetanseheving gjennom Kunnskapsløftet 2024. Også her er arbeidet med å lage kompetanseprogrammet i full gang.

– Etter hvert som deltakerne melder seg på, blir det dannet grupper på de ulike områdene. Det betyr at flere grupper kan være i gang samtidig. Målgruppen for Kunnskapsløftet i år, som er et av flere kompetansehevende tiltak fra Nelfo, er både elinstallatører, prosjektledere og montører.

Les mer om følgende emner: