Kvinneandelen øker – fordommene forblir

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Kvinneandelen øker – fordommene forblir

– Et mangfoldig team med både kvinner og menn gjør noe med arbeidsmiljøet og sjargongen, sier HR-direktør Ekaterini Oscarsen i GK. Store deler av karrieren har hun arbeidet i mannsdominerte bransjer. Flere ganger som eneste kvinne. Selv om hun alltid har trivdes, har hun opplevd noen ugreie situasjoner.

- Mangfold er en forretningsverdi i seg selv. Alle selskaper burde måle dette på samme måte som omsetning, marginer, HMS-avvik og sykefravær, sier HR-direktør Ekaterini Oscarsen i GK Foto: GK

– Jeg tenker at det er litt krevende at vi fremdeles trenger en kvinnedag for å øke oppmerksomheten på kvinners rettigheter. Det sier mye om hvor kort utviklingen er kommet. I enkelte yrker må kvinner fremdeles kjempe for lik lønn for likt arbeid. De må kvoteres inn i styrer, og mange møter fremdeles fordommer og ugreie holdninger.

– Det er tegn til bedring i bygg- og anleggsnæringen. Kultur- og holdningsendringer er imidlertid tidkrevende arbeid det tar lang tid å se effektene av, enten det er snakk om rekruttering og kvinneandel eller likelønn og motbevisning av fordommer.

– Det viktigste vi kan gjøre for å skape en holdningsendring er å gjøre noe med kvinneandelen. Der har bransjen gjort en del vellykkede grep de siste årene. Flere har turt å snakke høyt om de negative effektene av en så kjønnsdelt bransje. Nå begynner vi så smått å se resultatene av dette, med økt kvinneandel særlig i ledelse og funksjonærstillinger, men også blant søkertallene til fagbrev.

– Jeg er helt sikker på at om vi ikke hadde hatt oppmerksomheten det har vært på kvinners rettigheter og likestilling i Norge de siste 20 årene, hadde vi stått på stedet hvil.

Promoterer kvinnelige forbilder

– Caverion har et veldig bevisst forhold til at vi promoterer de kvinnelige forbildene våre, både de som arbeider i administrasjon og fagarbeiderne. Vi har mange avdelinger spredt utover landet. Noen steder kan det være at en av våre ansatte er eneste kvinne. Da er det lett å føle seg ganske alene. Derfor arbeider vi aktivt med å få disse personene til å skinne, gjøre de til ambassadører og vise frem den gode jobben de gjør.

– Det er kanskje unødvendig å si, men de kvinnelige fagarbeiderne våre er minst like gode som sine mannlige kollegaer. At vår egen rørlegger Julie Forseth slo fire karer i rørlegger-NM i høst er kroneksempelet på det.

Mål mangfoldet

– I 2020 vedtok GK i sin 2025-strategi en kvinneandel på 20 prosent, både i administrasjon og blant fagarbeiderne. Den gang ble dette sett på som et hårete mål.

– Rent definisjonsmessig vil en gruppe mennesker som utgjør mindre enn 20 prosent kalles en minoritet. Derfor sier vi at vi arbeider langsiktig med at kvinner ikke skal være en minoritet i GK. I toppledelsen i GK-konsernet og i GK Norge har vi lyktes godt med dette. Vår nye adm. direktør i Norge er kvinne, samtidig som det er tre kvinner og fire menn både i konsern- og Norge-ledelsen.

– Ser vi på ledelsen i andre store norske entreprenørselskaper, er GK langt fremme når det gjelder kvinnerepresentasjon i styrerommene. På fagarbeidersiden er det langt igjen til å kunne kvitte seg med minoritetsuttrykket.

– GK-konsernet ligger jevnt samlet på rundt ti prosent kvinner. Vi må erkjenne at vi fremdeles har for få kvinnelige fagarbeidere, og at det gjenstår viktige oppgaver og initiativer særlig knyttet til rekruttering. Hele tiden stiller vi oss spørsmålene “Gjør vi egentlig nok?” og “Hva kan vi gjøre annerledes?”.

Oscarsen oppfordrer andre selskaper i bygg- og anleggsnæringen til å tørre å sette en prosent på kvinneandelen, både i styrerommene og på byggeplassen. – Mangfold er en forretningsverdi i seg selv. Alle selskaper burde måle dette på samme måte som omsetning, marginer, HMS-avvik og sykefravær.

Les mer om følgende emner: