Kvinneprosjekt med positiv bieffekt

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Kvinneprosjekt med positiv bieffekt

Ada-prosjektet på NTNU bidrar til at flere kvinner fullfører teknologiske studier. En bieffekt er at det også bidrar til at flere menn fullfører.

NTNU fastslår at kjønnsbalanse er viktig for at flest mulig skal fullføre studier Foto: Laila Sandvold Macdonald

– At mange teknologistudier er sterkt mannsdominert merkes i arbeidsmarkedet i etterkant. Dette er en av flere grunner til at kvinner i snitt tjener mindre enn menn, skriver gemini.no. 

Ada-prosjektet er blant tiltakene som over tid er prøvd for å få kvinner i mannsdominerte studier til å trives, og bli motiverte til å fullføre. NTNU tilbyr også egne karrierenettverk for kvinner. Erfaringene viser at tiltakene virker kjønnsbalanse positivt for alle. Professor Vivian Anette Lagesen advarer mot å avvikle Ada og andre rekrutteringsprosjekter.  

– Uten den samme innsatsen og oppfølgingen dabber effekten av tiltakene raskt. Utdanningsinstitusjonene må legge seg i forkant når et studium er i ferd med å bli dominert av ett kjønn. Det gjelder å arbeide mot en slik utvikling før den fester seg. 

Les mer om følgende emner: