Lærlingsenteret i Oslo 40 år  

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Lærlingsenteret i Oslo 40 år  

Lærlingsenteret for bygg- og elektrofag i Oslo fikk besøk av kronprins Haakon da 40-års jubileet ble markert i Kuben yrkesarena på Økern. Her samarbeider flere opplæringskontor.

Fagkonsulent Yoonis Abdi Hassan (t.v.) i Nelfo Oslo og omegn og lærling Daniel Skomakerstuen Larsen i Bravida (t.h.) informerte H.K.H. Kronprins Haakon om aktivitetene på elektroavdelingen på Lærlingsenteret for bygg- og elektrofag i Oslo Foto: Jan Harsem

Ni yrkesfagopplæringer er representert, der Nelfo Oslo og omegn ivaretar opplæringskontoret for elektriker- og telekommunikasjonsmontørfaget.   

I mange år var Lælingsenteret lokalisert ulike steder i Oslo, før flyttingen til Kuben yrkes­arena i 2013. Det første året ble det gjennomført mer enn 100 fag- og svenneprøver. I dag er dette økt til rundt 650.  

1 150 lærebedrifter

– Lærlingsenteret ble etablert for å styrke opplæringen og bedre mulighetene for å gjennomføre fag- og svenneprøver. I 40 år har Lærlingsenteret og opplæringskontorene holdt fanen høyt for fagutdanningen i Oslo, sa Anita Tjelta, avdelingsdirektør for fagopplæring i Oslo kommune på 40 års-markeringen. 

– Dette er en stabil og seriøs aktør med en sentral rolle for utvikling av og kvalitet i fagopplæringen. Dere representerer rundt 1 150 lærebedrifter og 2 700 lærekontrakter. Det er bredden av byggenæringen i Oslo. En lang historie med engasjement og innsats for lærlinger og lærebedrifter har bygget kompetanse som gir dere en viktig posisjon. 

Gjensidig respekt

– Fylkeskommunene har ansvar for videregående opplæring. Dette gjelder rekruttering av fagutdannede til byggenæringene og andre bransjer. Kvaliteten i opplæringen skal sikres, spesielt i den avsluttende fag-/svenneprøven. Opplæringskontorene ved Lærlingsenteret bidrar til dette med samspillet mellom fylket, videregående skoler, lærebedriftene og lærlingene. 

– Gjennom 40 år har samarbeidet mellom opplæringskontorene, lærebedriftene, skolene og Utdanningsetaten i Oslo kommune utviklet seg. Dette preges av gjensidig respekt og forståelse for de ulike rollene i fagopplæringssystemet. Vi står sammen om ansvaret for utdanning av dyktige fagarbeidere. 

Synligjør byggfagene

Regionsjef Tommy Skauen i Nelfo Oslo og Omegn sier at de har positive erfaringer med samarbeidet med Lærlingsenteret, som bidrar til å synliggjøre byggfagene for unge som skal velge yrke.  

– Hvert år inngår vi rundt 330 nye lærekontrakter med elektrobedriftene. Det varierer noe med konjunkturene. I forbindelse med koronapandemien var det en nedgang.  

– I den nye opplæringsloven, som blir innført 1. august i år, er det noe uklarhet med en forskrift som nylig har vært på høring. Her kommer det tydeligere frem at lærebedriften er ansvarlig for at lærlingen får opplæring i henhold til læreplanen. Samtidig kan opplæringskontorene få en ny og tydeligere rolle som samarbeidsorgan til lærebedriften. Uklarheten handler om hva dette betyr i praksis. Vi regner med at dette blir avklart når forskriften blir vedtatt.  

– Med tanke på redusert aktivitet i byggebransjen, er vi spente på hvor mange nye lærekontrakter som blir inngått i 2024. 

Simen Wiulsrød, faglig leder for opplæringskontoret til Nelfo Oslo og omegn, forteller at de i hovedsak sørger for at lærlingene som er tilknyttet opplæringskontoret får den teoetiske og praktiske opplæringen de skal ha. 

– Vi bistår også lærlinger og selskaper om det skulle oppstå konflikter eller lignende under læretiden. Opplæringskontoret er bindeleddet mellom lærebedriften og fylkeskommunen. Her bistår vi med råd og veiledning om hva det betyr å være godkjent lærebedrift og faglig leder i lærebedriften.  

Omvisning

På 40-årsmarkeringen fikk kronprinsen blant annet med seg innlegget fra byrådet for utdanning i Oslo kommune, Julie Remen Midtgarden, som var opptatt av å øke andelen unge i Oslo som velger yrkesutdanning. I hovedstaden er den 25 prosent, mot 50 ellers i landet.  

Deretter var det omvisning på senteret, med besøk på alle bransjeavdelingene der lærlinger var i aktivitet med ulike prosjekter og oppgaver. I elektroavdelingen ble kronprinsen møtt av fagkonsulent Yoonis Abdi Hassan i Nelfo Oslo og Omegn og lærling Daniel Skomakerstuen Larsen i Bravida. 

– Vi viste kronprinsen arbeidet vi og våre medlemsbedrifter gjør, og at vi tar samfunnsansvaret for lærlinger alvorlig. Det var et hyggelig besøk. Kronprinsen var oppriktig interessert i arbeidet til lærlingene. 

Tok fagprøven

Skomakerstuen Larsen forteller at kronprinsen ble informert om læringsløpet frem til fagprøven.  

– Han var godt forberedt, og stilte relevante faglige spørsmål. Da han fikk høre at jeg var i gang med fagprøven samtidig med besøket, ble han litt stresset på mine vegne. Han var redd for at jeg skulle bli forstyrret, men det gikk fint. 

Fagprøven til Skomarkerstuen Larsen var en boliginstallasjon, der han blant annet monterte lamper og stikk for bad, og lamper i et fellesareal i en blokk med mulighet for styring. Han besto prøven samme uken, og er nå fast ansatt i Bravida. 

Les mer om følgende emner: