Lager e-infrastruktur på byggdata 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Lager e-infrastruktur på byggdata 

Sammen med 16 partnere er Sintef i gang med et stort forskningsinfrastruktur-prosjekt på datainnsamling og -analyser av energiforbruk og inneklima i bygninger.

Et nytt prosjekt skal gjøre byggdata tilgjengelige for forskning og innovasjon Illustrasjon: Shutterstock

Målsettingen er å gi e-infrastruktur til nye, databaserte forskningsmuligheter og tjenester i bygge- og energisektoren. 

– Prosjektet skal også bidra til å utvikle bygningsmassen sin rolle i energisystemet, som er viktig for å nå klimamålene. Det skal dessuten gi nyttig kunnskap for utvikling av smarte lavutslippsbyer, sier Sintef-forsker og prosjektleder Amin Moazami. 

Prosjektet, som kalles Smart Building Hub (SBHUB), skal bidra til å koble sammen forskning på smarte bygninger og energisystemer. Her skal detaljerte målinger med høy tidsoppløsning av elektrisitets- og varmeforbruk, lokal energiproduksjon, parametere for inneklima og andre byggdata organiseres og kobles sammen. Dette gjelder digitalisering av energisystemer, energieffektivitet og – fleksibilitet for bygninger, digitale tvillinger, byggautomatisering og smarte kontroller. 

Les mer om følgende emner: