LED-lys reduserte strømforbruket med 70 prosent  

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

LED-lys reduserte strømforbruket med 70 prosent  

– Med høye strømpriser er mange opptatt av å redusere energi¬forbruket. Dette gjelder blant annet den største Fretexbutikken i Norge på Alnabru i Oslo på 1 750 m2. Med å bytte gamle lysstoffrør med våre nye LED-lysrør er strømforbruket redusert med 70 prosent, sier salgssjef Are Hågensen i Signify.

70 PROSENT MINDRE ENERGIFORBRUK. Nye LED-lysrør fra Signify har redusert strømforbruket til lys i Fretexbutikken på Alnabru i Oslo med 70 prosent

– Alle bør bytte til LED-lys. Her er det mye å spare.   

Sparer titusener

Lokasjonsansvarlig Ketil Arctander i Fretex Alnabru forteller at de lenge har tenkt på å bytte til LED-lys.   

– Samtidig som vi sparer penger, har Signify hjulpet oss med å gjøre dette på en miljøvennlig måte. De gamle armaturene er beholdt. Det er kun lysrørene som er skiftet. Vi liker gjenbruk. Det er dette vi driver med. Samtidig gir det nye lyset våre 21 ansatte et mye bedre arbeidsmiljø.  

– LED-lysrørene i de 170 armaturene i butikken gir en besparelse på 13,6 kW pr time. Dette tilsvarer rundt 82 000 kroner i året basert på en strømpris på to kroner pr kWh. Det lønner seg å bytte til LED-lys. Vi er veldig fornøyde med resultatet.   

Flere skifter etter EU-forbudet

Hågensen fastslår at EU faser ut flere typer lysrør som er vanlige i Norge.  

– I februar i år ble de første forbudene innført. EU-direktivet Restrictions of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) forbyr kadmium, bly, seksverdig krom, polybromerte bifenyler, polybromerte difenyletere og kvikksølv i visse typer elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter).   

– Fordi det har vært få alternativer til kvikksølv i lysrør på markedet, har dette stoffet vært unntatt fra forbudet. Dette er nå opphevet. Det betyr at det er forbud å bruke kvikksølv i lysrør.  

– Alle bør ta bevisste valg for å spare strøm og miljøet. Med å fjerne gamle kvikksølvrør og sette inn nye LED-lyskilder får gamle armaturer mange nye år å leve, istedenfor å installere nye. Slike løsninger gir både strømsparing, og bidrar til gjenbruk.   

Bedre arbeidsmiljø

Butikkleder Christine Elmenhorst i Fretex Alnabru gleder seg over et bedre arbeidsmiljø.  

– Det har vært mørkt i lokalene. Vi er overrasket over hvor mye bedre det ble med de nye lysrørene. Nytt lys gir bedre humør, og en lettere hverdag. At arbeidsmiljøet er blitt bedre merkes på hele stemningen. 

Les mer om følgende emner: