Legger ned støtten til landstrøm

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Legger ned støtten til landstrøm

I midten av desember i år legger Enova ned støtteordningen til landstrømanlegg. Siden starten i 2016 har programmet støttet 193 anlegg med totalt 867 millioner kroner. Det er fortsatt mulig å søke bidrag til å installere landstrømsystem i fartøy.

I desember i år legger Enova ned støtteordningen til landstrømsanlegg

– Med tanke på at det er i ferd med å etableres et fungerende marked for landstrøm bruker vi våre midler på andre områder, sier Rune Holmen, markedssjef for maritim sektor i Enova.  

– Selv om det er bygget slike anlegg i de fleste større havner, er bruken av disse ofte begrenset. Derfor skal vi fortsatt bidra til økt etterspørsel med programmet «Landstrømsystem i eksisterende fartøy».  

 – Vi ønsker at flere skip installerer landstrøm om bord. Dette vil bidra til å opprettholde bruken i havnene, slik at utslippene fra flåten blir redusert.  

– Flere av prosjektene vi har vært i kontakt med har utfordringer med å få tilgang til kraft. Det kan løses med mer utbygging av nett, som er dyrt og tar tid. Med det nye teknologiprogrammet «Fleksibilitet i energisystemet» skal vi støtte landstrømanlegg som tar i bruk ny teknologi som reduserer behovet for nett. Programmet er rettet mot prosjekter der det tenkes nytt og helhetlig på bruk av strøm til havneopphold og lading.  

– Det er fortsatt nødvendig å videreutvikle og etablere standarder for landstrøm. Her fortsetter vi samarbeidet med NEK Landstrømsforum.  

Mer elektrifisering av maritim transport

Mer elektrifisering av maritim transport. Enova planlegger også et nytt tilbud for videre elektrifisering av maritim transport, både på fartøy- og landsiden. I løpet av 2023 skal det lages et kunnskapsgrunnlag for et slikt program med et ambisjonsnivå som peker fremover mot 2050, som vil si nullutslipp. Det skal blant annet se på behovet for infrastruktur for lading, som krever enda mer av kraftnettet enn landstrøm.  

Enova håper å lansere programmet første halvår 2024. 

Les mer om følgende emner: