Leverandørene på plass 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Leverandørene på plass 

Også i år var det en utstilling på teknologikonferansen til Nelfo. En av disse var Eaton Norge, som blant annet presenterte sin «Building as a Grid»-løsning.

. - På Nelfo-arrangementer treffer vi viktige kundegrupper, sier segment manager Hans-Christan Permo i Eaton Norge Foto: Jan Harsem

– Den integrerer bygninger og infrastruktur i et intelligent nettverk. Her kan energiflyten optimaliseres og forvaltes på en effektiv måte, sier segment manager Hans-Christian Permo i Eaton Norge.  

– Med stadig flere elbiler blir ladeløsningene avgjørende. Her tilbyr vi et bredt spekter av AC- og DC-ladere, energistyringssystemer og avansert programvare. Disse passer til alt fra private hjem til kommersielle bygninger, offentlige parkeringsplasser og flåtestyring.   

– Building as a Grid kombinerer lokal kraftproduksjon, energilagring og intelligent styring. Lokal kraftproduksjon handler om å generere kraft på stedet, eksempelvis fra solcellepaneler eller små vindturbiner.   

– Bygninger kan bli små kraftverk som produserer sin egen energi. Med batterier og andre løsninger, kan overskuddsenergi lagres for senere bruk. Dette gir muligheter for å kjøpe energi når den er billig, og bruke når det er dyrt.  

– Våre løsninger støtter intelligent styring med avanserte algoritmer og teknologi, som gjør at bygninger kan optimalisere energiforbruket, eksempelvis med å styre belysning, oppvarming, kjøling og andre elektriske systemer. Slik minimeres kostnadene og effektiviteten blir maksimert.  

Samarbeidet i 20 år

Markedssjef Christer Lysfjord i Håndverksdata sier at teknologikonferansen til Nelfo er en viktig arena.  

– Her deltar selskaper som er opptatt av ny teknologi og smarte løsninger. Vi presenterte ordresystemer, løsninger for kalkulasjon, innkjøp, internkontroll og dokumentasjon. Håndverksdata har samarbeidet med Nelfo i nesten 20 år. Nelfo Integrator er det ledende systemet for internkontroll i elektrobransjen. Dette er en totalløsning med klassikeren Nelfo Internkontroll (NIK), internkontroll kunde (IKK), prosjekter (KS, FDV og PBL) og HR.  

– Vår avdeling for Customer Success hjelper kundene når ulike behov oppstår. Vi har blant annet en egen avdeling som passer på at de alltid får revidert og oppdatert internkontrollsystemet. Dette gjør det enkelt å bruke. Med smarte og brukervennlige løsninger sparer brukerne tid.   

– KlarPris er et nytt innkjøpsverktøy vi tilbyr Nelfo-medlemmene. Det samler alle grossister i én løsning, sier Lysfjord, som fremhever at det er tid og penger å spare på å handle med dette systemet.  

Sikrer kritisk infrastruktur

På standen til Telenor Norge viser Key Account Manager Maria Sommerro-Vestli, hvordan selskapene kan sikre seg mot datakriminalitet og sikkerhetsbrudd. 

– IoT og kunstig intelligens gir muligheter til å kombinere ny teknologi med eksisterende smarte produkter. Her samler våre løsninger store datamengder om bygninger, og hvordan disse brukes av mennesker. 

– Telenor er landets største leverandør av mobil, fastnett og TV-tjenester. Dette gir et stort ansvar for sikkerheten. Vi skal også sørge for at kommunikasjon og nettverk fungerer. Vårt nett og våre tjenester er avgjørende for at samfunnskritiske funksjoner i Norge skal fungere. Det meste av all datatrafikk går gjennom våre tjenester og infrastruktur, og er en viktig forutsetning for vannforsyning, nødetater, økonomi, helse og strømforsyning.  

– For å beskytte samfunnet generelt har vi bygd et helhetlig sikkerhetsmiljø. Arbeidet skjer på hovedområdene sikkerhet, robusthet og beredskap for å bygge, drifte og utvikle en så trygg digital infrastruktur som mulig.  

På konferansen holdt også Tom Carlsen, Head of IoT Sales i Telenor Norge, et foredrag om hvordan IoT (internet of things) og kunstig intelligens kan optimalisere bruken av næringsbygg.   

Les mer om følgende emner: