Leverte i kriseår

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Leverte i kriseår

– Å hjelpe medlemsbedriftene med å holde aktiviteten i gang gjennom koronapandemien har hatt høyeste prioritet i 2020. Dette arbeidet fortsetter med samme styrke i år, sier gjenvalgt styreleder Rune Kolbeinsvik i Nelfo.

Byggeplass

Den siste markeds- rapporten til Nelfo anslår den samlede verdien av elektromarkedet (inkludert elektroautomatisering) i år til 72 milliarder kroner

– 151 nye medlemmer i fjor dokumenter at vi har levert. Vi gleder oss over fornøyde medlemmer, medlemsvekst og gjennomslag i viktige næringspolitiske saker.

Permitteringer

 – Selv om medlemsbedriftene stort sett har kommet seg greit gjennom koronakrisen, har det vært permitteringer. Noen uker etter nedstengingen 12. mars i fjor økte antall ledige og permitterte elektrikere fra 460 til nesten 4 000. Ett år senere var ledigheten redusert til 2,6 prosent.

– Her har Nelfo-bedriftene tatt samfunnsansvar med å fortsette med å ta inn lærlinger. Tilbakemeldingene tyder på at denne gruppen i liten grad er påvirket av koronapandemien. Mye er gått bedre enn fryktet, sier Kolbeinsvik, som forteller at årets generalforsamling ble gjennomført på Teams.

Omstillingsevne

– Koronarestriksjonene har økt oppmerksomheten på og etterspørselen etter løsninger og produkter som skal forebygge og stoppe smitte blant annet i boliger, nærings- og kontorbygg, sykehus, omsorgsboliger og idrettshaller. Dette gjelder eksempelvis kontaktfrie adgangssystemer, berøringsfri lysstyring, UV-C-lys, automatiske dører og garasjedører, stemmestyring og sensorer som sikrer sosial distansering. Her har mange Nelfo-bedrifter sett muligheter. At de har tatt tak i områder som de kanskje ellers ikke satser så mye på, viser omstillingsevne.

– Med koronakrisen har Nelfo økt digitaliseringstakten på sine produkter og tjenester, blant annet når det gjelder nettkurs og webinarer. I forhold til 2019 er bruken av denne tjenesten doblet. Et annet eksempel på nye digitale Nelfo-løsninger er Nelfosky, som allerede har mer enn 250 brukere. Dette viser også hvordan medlemsbedriftene øker sin digitalkompetanse.

– Samtidig er smittevernkompetansen økt. Her er det innført flere nye og varige HMS-rutiner.

Grønnere Nelfo-bedrifter

Kolbeinsvik fastslår at i arbeidet med å elektrifisere Norge, får medlemsbedriftene en stadig tydeligere rolle.

– De deltar i alle typer grønne prosjekter, eksempelvis å erstatte fossil energi med fornybar, solcelleanlegg med lokal strømproduksjon, batteriløsninger, landstrøm og energieffektivisering.

– Koronapandemien har presset frem bruk av nye digitale løsninger, med stadig mer avansert teknologi. Dette skaper også nye markeder og en ny konkurransesituasjon. Koronaåret 2020 har vist at medlemsbedriftene har kompetansen, løsningene og omstillingsevnen for å møte slike utfordringer.

Nytt hovedstyre

På generalforsamlingen ble det også valgt nytt hovedstyre for perioden 2021-2023. Det består av styreleder Rune Kolbeinsvik (gjenvalg) fra Austevoll Elektro i Kolbeinsvik, leder av Arbeidsgiverutvalget Alf Hjelmaas (gjenvalg) fra West Elektro i Kristiansund, leder av Næringspolitisk utvalg Ole Erik Vognild (gjenvalg) fra Nyvold Installasjon i Oppdal, leder av Teknisk utvalg og nestleder Kjell Anton Dyrhovd (gjenvalg) fra Dyrhovd Elektro på Krøderen.

-Koronaåret 2020 har vist at medlemsbedriftene har kompetansen, løsningene og omstillingsevnene til å møte slike utfordringer, sier gjenvalgt styreleder i Nelfo Rune Kobeinsvik

Øvrige medlemmer er Svein Erik Bjelland (gjenvalg) fra Bjelland Elektro i Sveio, Anne Kristin Brekke (gjenvalg) fra Kolbjørn Olsen i Bardufoss, Knut Gaaserud (gjenvalg) fra Caverion Norge i Oslo, Tom E. Kristiansen (gjenvalg) fra Nordkontakt i Bodø, Erik Nytrøen (gjenvalg) fra Ringsaker Elektro i Moelv, Odd-Inge Eiklid (ny) fra Eiklid & Ekdahl Elektro i Oslo, Øyvind Hagen (ny) fra Bravida Norge i Skien og Geir Kleppe (ny) fra Nordhordland Elektro i Isdalstø.

Vararepresentanter er Øystein Ramsøskar (ny) fra Bravida Norge i Trondheim, Espen Bru (ny) fra Harestad Elektriske i Randaberg og Jakob Særsten (gjenvalg) fra LOS Elektro i Bremnes.

72 milliarder i 2021

Den siste markedsrapporten til Nelfo, som ble presentert på generalforsamling, anslår omsetningen i elektro­bransjen (inkludert elektroautomatisering) i år til 72 milliarder kroner. Etter sterk vekst i 2019 ble omsetningen i fjor redusert med tre prosent til 70,8 milliarder kroner. Nelfo-bedriftene stod for rundt 57 milliarder kroner av dette salget. Prognosene tyder på en moderat opphenting i år og de neste årene.

– Vår siste markedsrapport anslår den samlede verdien av elektromarkedet (inkluderer elektroautomatisering) i år til 72 milliarder kroner, sier økonomi- og organisasjonsdirektør Harald Lid i Nelfo

Ifølge rapporten ser det ut til å bli en svak utvikling for elektro i bygg, spesielt når det gjelder boligbyggingen i 2022 og 2023. De viktige ROT-markedene i bygg vil vokse jevnt. Aktiviteten på samferdselsområdet (vei og bane) vil øke enda mer. Også infrastrukturinvesteringer i ekom (fiber og 5G) og elektrifiseringen av samfunnet vil bidra positivt.

Automatiseringsmarkedet er anslått til 17,5 milliarder kroner i 2021. Etter sterk vekst i 2019 ble omsetningen redusert med fem prosent i fjor. Ifølge prognosene blir dette tatt inn igjen i år. Deretter blir det svakere, men positiv vekst de to neste årene.

Nye muligheter

– Medlemsbedriftene arbeider på alle samfunnsområder. Samtidig som bygg- og petroleumsmarkedet var svakt i 2020, er det vekst på energi- og ekom-infrastruktur, samferdsel og grønne investeringer, sier økonomi- og organisasjonsdirektør Harald Lid i Nelfo.

– Koronapandemien har gitt nye markedsmuligheter for berøringsfrie og sensorstyrte installasjoner som reduserer smittespredningen i boliger, institusjoner, skoler og arbeidsplasser. Her trenger byggeiere hjelp fra Nelfo-bedriftene til å hindre at koronaviruset sprer seg, og beskyttelse mot vanlige virus som forkjølelse og influensa.

– Gjennom koronapandemien har Nelfo også fått næringspolitiske gjennomslag, som har gjort det lettere for medlemmene å holde virksomheten i gang.


Drøyt 900 arbeidsledige elektrikere

– De siste månedene har antall arbeidsledige elektrikere ligget på drøyt 900. Det er omtrent en dobling fra tiden før koronarestriksjonene ble innført 12. mars i fjor. I den neste tremånedersperioden regner halvparten av Nelfo-bedriftene med at omsetningen og ordrereserven vil være på dagens nivå. Resten er ikke like positive. En viktig faktor i denne utviklingen er at kommunene holder byggeaktiviteten oppe. Samtidig er det svært viktig å ha kontroll på smittespredningen, og at vaksineringen går som planlagt.

Les mer om følgende emner: