Lite sannsynlig med kraftunderskudd

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Lite sannsynlig med kraftunderskudd

Selv om NVE regner med at kraftbalansen i Norge blir svakere, forventer de ikke kraftunderskudd de neste årene. Oppdaterte tall viser at energiforbruket ikke tar seg raskt opp igjen etter at kraftprisene har falt fra høye nivåer i 2021 og 2022.

NVE tror på varig redusert energiforbruk

Det tyder på at en del tiltak, som eksempelvis energieffektivisering, vil ha varig virkning og demper forbruksveksten. Samtidig kommer det lite ny kraftproduksjon de nærmeste årene. 

NVE forventer fremdeles en betydelig vekst i kraftforbruket frem mot 2028. De viktigste driverne for dette er etablering av ny næringsvirksomhet og klimapolitikk, der elektrifisering skal erstatte fossil energibruk. 

– I sum gir dette en mer presset kraftbalanse, og økt risiko for høye strømpriser. Vi regner ikke med kraftunderskudd, sier direktør Kjetil Lund i Norges vassdrags- og energidirektorat. 

– Nye analyser viser en noe lavere forbruksutvikling. Det er stor usikkerhet rundt både kraftpriser, rammevilkår, effekten av energieffektivisering og tilgangen på energi. 

– Kraftforbruket falt sterkt i 2021 og 2022. Vi tror at en del av reduksjonen blir varig, eksempelvis med investeringer i varmepumper, isolering og energistyringssystemer. 

Les mer om følgende emner: