Løfter teknologiblikket på årskonferansen

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Løfter teknologiblikket på årskonferansen

– Økt digitalisering, elektrifisering og fornybar kraftproduksjon og et mer fleksibelt og desentralisert kraftsystem er sentrale elementer i Nelfos veikart, som også er tema på årskonferansen 1. november på Radisson Blu Hotel Scandinavia i Oslo. Med mer enn 200 deltakere blir dette årets bransjetreff, sier kommunikasjonsdirektør Marius Saasen Strand i Nelfo.

ÅRETS SOLKOMMUNE. I forbindelse med solenergikampanjen Nelfo har på sosiale medier skal “Årets solkommune” kåres på årskonferansen

– Fysiker og vitenskapsformidler Andreas Wahl, som blant annet er kjent fra NRK-programmene «Med livet som innsats» og «Folkeopplysningen», skal «sy» konferansen sammen og bygge bro mellom populærvitenskapen og elektrofaget.

Krevende marked

– Etterdønninger etter koronapandemien, krig i Ukraina, høy inflasjon, stigende renter, redusert byggeaktivitet og økt digitalisering som krever nye smarte måter å arbeide på for å være konkurransedyktig skaper et krevende marked. Med dette som bakteppe skal konferansen løfte blikket for å se på trender, diskutere muligheter og utfordringer, og hva medlemmene bør gjøre for å ligge i front av utviklingen i elektronæringen. Dette skal vi gjøre med høyaktuelle innlegg fra spesialister på sine fagområder og meningssterke debatter.

NHO-sjef Ole Erik Almlid (t.v.), fagrådgiver og “Elektrokvinnen 2023” Lisa Marie Mo i Opplæringskontoret i Sogn og Fjordane og adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo skal blant annet diskutere hva som skjer om måten arbeidslivet er organisert på kommer under pressDEN NORSKE MODELLEN. NHO-sjef Ole Erik Almlid (t.v.), fagrådgiver og “Elektrokvinnen 2023” Lisa Marie Mo i Opplæringskontoret i Sogn og Fjordane og adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo skal blant annet diskutere hva som skjer om måten arbeidslivet er organisert på kommer under press
Den norske modellen

– Blant annet skal NHO-sjef Ole Erik Almlid, adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo og fagrådgiver Lisa Marie Mo i Opplæringskontoret i Sogn og Fjordane, som ble kåret til «Elektrokvinnen 2023» for sitt arbeid med å rekruttere kvinner til elektrofaget, diskutere hvor viktig den norske modellen er for å skape trygge arbeidsplasser og lønnsomme selskaper. En av problemstillingene de tar opp er hva som skjer om måten arbeidslivet er organisert på kommer under press.

Rekordmange jenter

– Å få flere unge til å satse på elektrofag er viktig for å sikre rekrutteringen til bransjen. Opplæringskontoret i Sogn og Fjordane er et godt eksempel på hvordan dette kan gjøres. I år er 14 prosent av lærlingene jenter. Dette er en dobling fra året før, som også er rekord. Her er jentenettverket i fylket, som blir ledet av Mo, svært aktiv. I en samtale med programleder Andreas Wahl deler hun sine erfaringer om rekrutteringsarbeid.

Mange innledere

– Tema for innlegget til Chief Operating Officer Ingebjørg Foss Daae i Consigli er kunstig intelligens i prosjektering av tekniske installasjoner. Adm. direktør Carl Christian Strømberg i Solcellespesialisten skal snakke om smart bruk av data, mens adm. direktør Nina Hansen i JM Hansen forteller om hvordan deres digitale løsninger hjelper sjømatnæringen til bærekraft.

– Daglig leder Andreas Thorsheim i Otovo forklarer hvorfor solkundene er en ressurs for kraftsystemet, og fagsjef Ivan Schytte i energiselskapet Lede tar for seg storskala forbrukerfleksibilitet som et alternativ til nettutbygging.

Årets solkommune

– På konferansen skal vi også kåre årets solkommune. Dette har sammenheng med solenergikampanjen vi har kjørt på sosiale medier den siste tiden. En av målsettingene her er å bevisstgjøre politikere om fordelene med å installere solceller på takene av kommunale bygg. Dette er mye mindre tids- og kostnadskrevende enn å bygge ut strømnettet.

– Ved utgangen av 2022 var det i Norge bygd ut rundt 0,25 TWh solenergi. Dette er 300 prosent mer enn året før. Ifølge prognosene blir økningen i år på 100 prosent. Nelfo mener at i 2030 kan produksjonen være på 8-10 TWh. 

– Multiconsult har beregnet at det tekniske solkraftpotensialet på fasader og tak i Norge årlig er på 66 TWh. Det er omtrent halvparten av strømforbruket i Norge i et normalår. 

Viktig trepartssamarbeid.

– Trepartssamarbeidet er viktig for arbeidslivet i Norge. Her skal utdanningssjef Svein Harald Larsen i Nelfo, daglig leder Christin Clemet i tenketanken Cevita, stortingsrepresentant Henrik Aasheim fra Høyre, NHO-sjef Ole Erik Almlid, nyvalgt leder i El og It Forbundet Geir Ove Kulseth og adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo diskutere hvordan samarbeidet kan bli enda bedre.

– Planen er også å få til en paneldebatt, der ungdomspolitikere skal diskutere kompetansebehovet i arbeidslivet.

Utstilling og middag

– Konferansen har også en utstilling, der leverandørene presenterer sine nyeste produkter og løsninger. Mange kommer tilbake år etter år. Tilbakemeldingene er at årskonferansen er en viktig møteplass for både å møte kunder, etablere nye kontakter og diskutere aktuelle problemstillinger med andre fagfolk.

– Konferansen er dessuten en sosial møteplass. Derfor blir den avsluttet med en middag på kvelden, der vi lover morsom underholdning.

Les mer om følgende emner: