Lokal energiproduksjon i ny næringspark 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Lokal energiproduksjon i ny næringspark 

– Vi skal utvikle Lyseparken til Norges mest fremtidsrettede energi- og teknologipark og næringsområde, sier daglig leder Alf Sognefest i Bjørnafjorden Utviklingsselskap (BUS).

Lyseparken næringsområde ligger i Bjørnafjorden kommune sør for Bergen. Her skal halvparten av energi¬behovet dekkes med lokal produksjon

– Det blir lagt særlig vekt på klimavennlig og bærekraftig bruk av lokale energiressurser, og sirkulær økonomi. Halvparten av kraftbehovet skal dekkes med lokal energiproduksjon. 

– Sammen med Eviny etablerer vi her Lyseparken Energi, som skal bygge og drifte infrastrukturen for de lokale kraftløsningene som er basert sol og termisk energi.  

 – I første omgang regner vi med at rundt 40 selskaper etablerer seg hos oss. Går alt som planlagt starter vi byggingen våren 2024. 

Lyseparken har tilgang på 20 MW fra BKK. I tillegg legger vi opp til en kapasitet på 20 MW fra lokal kraftproduksjon. 

 – Vi skal øke tempoet i utbyggingen av ny fornybar energi. I Lyseparken legger vi til rette for en kollektiv lokal, fornybar løsning som frigjør kapasitet i nettet og bidrar til å skape flere arbeidsplasser i området, sier konserndirektør Øystein Fossen Thorud i Eviny. 

Les mer om følgende emner: