Lokalt strømmarked fungerer 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Lokalt strømmarked fungerer 

På Brattøra og Sluppen i Trondheim er flere bygg knyttet sammen i et lokalt strømmarked, som er en del av CityxChange-prosjektet skriver nrk.no.

Rockheim er et av byggene som inngår i CityxChange-prosjektet i Trondheim

Pirsenteret, Rockheim, BI Campus, Kjølelageret på havna, bussladeren til AtB og varmekablene på gangbroen over jernbanen er en del av opplegget. Alle enhetene er koblet til et stort, felles batterilager. Når et bygg produserer for mye energi, blir overskuddet solgt til nabobygget, en busslader eller lader et batteri. 

Powerhouse 

Målsettingen med prosjektet er å bruke den egenproduserte energien i dette markedet maksimalt, blant annet solcellene på Powerhouse Trondheim. Bygget på 18 000 m2 gir energi til nærliggende bygg og infrastruktur. Ordinære kontorbygg som bygges i dag bruker 150 kWh pr m2 pr år. Til sammenligning bruker Powerhouse 28 kWh.  

På Sluppen er det strømutveksling mellom fem bygg, blant annet et gammelt lagerbygg som har solceller på taket, og de moderne forretningsbyggene Stålgården og Lysgården. Elbiler i en bildelingsløsning er også med i prosjektet.  

Fyrtårnby 

Sammen med Limerick i Irland har Trondheim siden 2018 vært fyrtårnby for grønne, fremtidsrettede energiløsninger. 33 aktører fra ti land har deltatt i det NTNU-ledede EU-prosjektet.  

Med resultatene fra de to bydelene har Trondheim vist at den langsiktige målsettingen om at hele byen skal produsere mer energi enn den bruker, er mulig. 

Les mer om følgende emner: