Longyearbyen satser på batteri

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Longyearbyen satser på batteri

Med et gigantbatteri fra franske Saft starter lokalstyret i Longyearbyen arbeidet med å bli et fullverdig nullutslippssamfunn.

Batteriløsningen i Longyearbyen, som er satt sammen av seks containere, har en effekt på 6 MW og lagringskapasitet på 7 MWh Foto: Saft

Batteriet, som blir et av de største i Skandinavia, skal gi bedre forsyningssikkerhet, bidra til lavere driftsutgifter, redusere klimautslipp og legge til rette for fremtidens utslippsfrie energiforsyning på Svalbard.
Installasjonsarbeidet starter i sommer. Løsningen skal være i full drift i 2023.

– I den arktiske kulden er vi helt avhengige av sikker energiforsyning. Samtidig merker vi godt klimaendringene fra år til år. Vi er klare til å gjøre vårt for å redusere utslippene, samtidig som vi får på plass en fremtidsrettet og sikker energiforsyning, sier Morten Dyrstad, sektorsjef teknisk i Longyearbyen lokalstyre.

Også prosessen med å lage en ny energiplan i Longyearbyen er i gang. Joachim Karlsen, prosjektleder for energiomstilling i Longyearbyen lokalstyre, forteller at de er opptatt av å dele sine erfaringer med andre.

– Arbeidet med å omstille energiforsyningen på øya får stor overføringsverdi til fastlandet. Vi samarbeider også med Universitetssenteret på Svalbard, UNIS, som skal sikre opparbeidelse av kunnskap og kunnskapsspredning. Enova bidrar med økonomisk støtte til prosjektet.

Les mer om følgende emner: