Lys ikke kun lys på fremtidens kontor  

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Lys ikke kun lys på fremtidens kontor  

– Store selskaper som har innført hjemmekontorordninger etterspør løsninger som beregner det reelle arealbehovet. Dette kan være LED-armaturer og tingenes internett, sier salgs­konsulent Ian Abegglen i Zumtobel.

OVERVÅKER MILJØFAKTORER. Smarthusløsningen i kontorbygget Andreasturm varsler om VOC-verdiene (flyktige organiske forbindelser) er for høye Foto: Zumtobel

– I kontorbygget Andreasturm i Zürich i Sveits, der konsulentselskapet Amstein+Walthert har lokaler, har vi testet smarthusteknologi basert på den eksisterende lys-infrastrukturen i bygningen. Slike løsninger kan bli en viktig del av utviklingen av fremtidens kontorarbeidsplasser.  

– Vi har testet mulighetene IoT (tingenes internett) gir for kontoradministrasjon. Målsettingen er å integrere den rette infrastrukturen med det eksisterende lysanlegget.    

– Her er det installert LED-armaturer fra Zumtobel, med integrerte tilstede­værelse- og dagslyssensorer. Det tilpassede arbeidslyset blir slått på ved tilstedeværelse. Armaturene styres med trådløst Mesh, basert på Bluetooth. Plasseringen av armaturer og sensorer er beregnet ut fra en BIM-modell av bygningen.

Registrerer driftsdata

– I tillegg til sensorstyrt lys, gir armaturene viktige data for driften og bruken av bygget. Det er vanlig å regne 0,8 arbeidsplass per ansatt. Digitalisering og hjemmekontorordninger har endret dette mye. Med tanke på nye arbeidsmodeller må selskapene finne ut hvor mye plass de faktisk trenger. Data fra lysarmaturene kan hjelpe dem å vurdere hvordan de skal bruke kontorlokalene.   

– Løsningen i Andreasturm legger også til rette for å gi de ansatte optimale arbeidsforhold. Blant annet er luftkvalitetssensorer integrert i lys-nettverket i bygningen. Med en skybasert IoT-plattform blir dataene umiddelbart evaluert. Luftkvalitetssensorene kan varsle om det er for høye nivåer av skadelige partikler i luften, eksempelvis utslipp fra rengjøringsprodukter, maling eller lim.   

«Ser» og «lukter» miljøfaktorer

Prosjektleder Ralph Schmid i Amstein+Walthert forteller at etter en hovedrengjøring i bygget var verdiene for VOC (flyktige organiske forbindelser) for høye.   

– Siden vi kunne dokumentere økningen, fjernet vi raskt de uønskede gassene. Med smarthusteknologi kan vi overvåke miljøfaktorer vi ikke kan se, lukte eller oppfatte uten et slik system.    

Abegglen fremhever at testene viser at de nyeste belysningsløsningene er klare for digitalisering og tingenes internett.   

– De gjør lys og miljø målbart, som åpner et enormt potensial for forbedringer. 

Les mer om følgende emner: