Må lære av koronapandemien

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Må lære av koronapandemien

– De siste 17 månedene har vist hvor mye det koster å være uforberedt på en pandemi. Flere titusen har mistet jobben, samtidig som myndighetene har brukt mange hundre milliarder kroner på å holde næringslivet i gang, sier HMS-sjef Eirik Remo i Nelfo.

KAN DØ. Å være redd for å bli smittet av koronaviruset og i verste fall dø, er både en naturlig og forståelig reaksjon. Å hjelpe medlemmene med å løse denne utfordringen er førsteprioritet for Nelfo

– Med tanke på at det garantert kommer nye pandemier, er det viktig å lære av det som har skjedd. Smittevern må bli en obligatorisk del av det daglige HMS-arbeidet.

Førsteprioritet

– Nelfo-bedriftene har virkelig fått kjenne på sårbarheten både hos ansatte og kunder. At de er redde for å bli smittet og i verste fall dø, er både en naturlig og forståelig reaksjon.

– Å hjelpe medlemmene med å løse denne utfordringen er førsteprioritet for Nelfo. I tråd med anbefalingene fra myndighetene var vi raskt på banen med å utarbeide retningslinjer for hvordan bedriftene kan arbeide forebyggende, både for å sikre ansatte og kunder.

Egen koronaside

– All informasjon om dette er samlet på en koronaside på hjemmesidene til Nelfo. Her ligger blant annet en prosedyre som beskriver situasjoner knyttet til smitteforebygging. Den skal bidra til at bedriftene og de ansatte ivaretar anbefalinger fra myndighetene, interne regler og eventuelle driftsforstyrrelser.

– Vi har også utarbeidet en folder medlemmene kan sende til kundene før et oppdrag. Den beskriver hvordan arbeidet kan gjennomføres på en sikker måte med tanke på smittevern, som gjør begge parter fornøyde. Ofte er dette enkle tilpasninger.

– Det er viktig å ha høy smittevernberedskap. For å minne de ansatte om rutinene som skal følges, har vi laget en plakat bedriftene kan henge opp på arbeidsplassen. Dette skaper trygghet for alle. Plakaten kan lasten ned fra hjemmesidene.

– Nelfo Integrator er et viktig verktøy i smittevernarbeidet. Her ligger alt de ansatte trenger for å følge påbud og retningslinjer. Denne informasjonen blir også automatisk oppdatert.

– Nytt om blant annet permittering, lokale tiltak, kompensasjonsordninger, hjemmekontor og karantene finner medlemmene på Arbinn.

– Nelfo har også laget en samleside med forslag til hvordan medlemmene kan få flere oppdrag. De kan utføre mange installasjoner, der det ikke er smittefare om de riktige tiltakene blir gjort.

– Nelfo har høy koronaberedskap. Denne fortsetter med samme styrke, selv om myndighetene har varslet at alle koronatiltak skal oppheves i september.

Krevende med sosial distanse

Remo fremhever at sosial distanse, uten å spise lunsj sammen, dra rett til arbeidsplassen om morgenen og rett hjem på ettermiddagen og ikke gjennomføre felles arrangementer, er svært krevende.

– Dette har stor påvirkning på arbeidsmiljøet til de ansatte. Her er det viktig at nærmeste leder prioriterer å følge opp hver enkelt.

– Også å være hjemme med luftveisymtomer når bedriften må være ferdig med prosjekter, er stressende. Dette har vært nødvendig for å unngå smitte og at alle ansatte måtte i karantene, som kan få katastrofale konsekvenser for bedriftene.

– Her har medlemmene måttet tenke nytt, og finne alternative måter å arbeide på. Dette har mange vært flinke til. Sammenliknet med mange andre yrkesgrupper, har de fleste Nelfo-bedriftene kommet seg bra gjennom koronapandemien.

Nye rutiner

– Har koronapandemien gjort medlemsbedriftene mer skjerpet på HMS?
– I denne perioden har det vært ekstrem stor oppmerksomhet på smittevern og helse. For å holde driften i gang har medlemmene måttet følge påbudene fra myndighetene. Her har Nelfo et omfattende apparat i gang for at de alltid skal være oppdaterte. At det aldri har vært så mange medlemmer dokumenterer at vi har gjort en god jobb. Dette er vi svært glade for.

– Alle spørsmålene vi har fått om korona viser at medlemmene er opptatt av helse. Det er ingen tvil om at tiltakene de har gjennomført har skjerpet HMS-arbeidet. Med disse erfaringene er det også etablert nye rutiner selskapene har lagt inn i internkontrollen. Dette er meget bra HMS-arbeid.

God dose med personsikkerhetsopplæring

– Også lærlingene, som har startet utdanningen sin i koronapandemien, har fått god opplæring i skadeforebyggende arbeid. Dette trenger de. Ifølge DSB er denne gruppen involvert i mer enn 30 prosent av alle rapporterte strømulykker. Nesten 45 prosent er innblandet i nestenulykker. Dette er for mye.

– Med store mørketall er antallet trolig enda større. Den økte oppmerksomheten på smittevern og egen personsikkerhet, gjør de forhåpentligvis mer bevisste på risikovurdering når de skal utføre elektriske installasjoner.

Holdt seg hjemme

– Er sykefraværet økt gjennom koronapandemien?
– Ja. Dette er en konsekvens av at de ansatte blir oppfordret til å holde seg hjemme når de har luftveisymtomer. Vi har inntrykk av at medlemsbedriftene har vært flinke til å følge disse retningslinjene. For ansatte som ikke har vært fysisk på jobben har Nelfo også tilbudt gratis nettkurs for å heve kompetansen.

– Normalt er sykefraværet hos Nelfo-medlemmene lavere enn gjennomsnittet i NHO-bedriftene.

Teoretisk førstehjelpskurs

Remo opplyser at Nelfo har hatt et godt samarbeid med mange bransjeorganisasjoner gjennom koronapandemien.
– Dette har vært nødvendig for å holde aktiviteten i gang. Vi har blant annet vært i dialog med DSB om det årlige lovpålagte FSE-kurset og praktisk gjennomføring av førstehjelpsopplæringen.

– Sistnevnte kan gjennomføres på nettet ut 2021, blant annet for å forebygge intern smittefare i bedriftene. Nelfo tilbyr den teoretiske førstehjelpsdelen gratis til sine medlemmer ut året.

Digitale salgsmøter

– Er det andre eksempler på at koronapandemien har endret måten medlemsbedriftene arbeider på?
– De er blitt mer digitale både når det gjelder å holde seg faglig oppdaterte, å øke kompetansenivået for å satse på nye fagområder og følge opp kunder. Det er kanskje på det sistnevnte området at medlemmene tenker mest nytt.

– Her blir det eksempelvis gjennomført digitale salgsmøter. Med at kunden på mobilen viser hva som skal gjøres, er det eksempelvis ikke nødvendig å kjøre til en hytte langt inn på fjellet for å gi et tilbud. Dette er tidsbesparende for elinstallatørene.
– Selskapene bruker også Teams til å diskutere hustegninger, og vise tekniske løsninger til kundene. Bruken av slike løsninger er kun i startfasen.

Opprettholde smittevernet

– Er koronapandemien over?
– Selv om alle i Norge skal være vaksinert i løpet av høsten, er vi ikke ferdig med koronaviruset. Det er for mange usikkerhetsfaktorer til å friskmelde samfunnet. Dessuten kommer det hele tiden nye virusmutasjoner. Derfor er det viktig å opprettholde smittevernet. Det aller viktigste er det grunnleggende myndighetene hele tiden repeterer, som er å holde avstand og ha god hoste- og håndhygiene. Vask alltid hendene med såpe, sekundært håndsprit.

– De siste 17 månedene har Nelfo hatt svært høy koronaberedskap. Denne fortsetter med samme styrke. Vi skal hjelpe medlemmene med å komme gjennom denne ekstreme perioden.

Les mer om følgende emner: