Må leve lenge med pandemi­konsekvensene

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Må leve lenge med pandemi­konsekvensene

– En pandemi og konsekvensene av den går ikke nødvendigvis raskt over. Siden 2015 har jeg vært forhandlingsansvarlig for elektromateriell. Jeg har aldri før opplevd slik prisøkning og uro i markedet, sier Øyvind Hagen, divisjonsdirektør Østlandet i Bravida Norge.

KAN TA TID. Høye transport- , materiell- og strømpriser er blant usikkerhetsfaktorene som for tiden preger bygg- og anleggsmarkedet. Det kan ta tid før situasjonen er normalisert ©Fotograf John Petter Reinertsen

– Den mest dramatiske økningen er transportkostnadene. Siden 2019 er den på nesten 1 000 prosent. Årsaken er store forstyrrelser i containertrafikken og mangel på sjåfører i Europa. Også materiellprisene har økt betydelig. Dette gjelder blant annet for olje som råvare til plastproduksjon, og kobber og andre metaller som brukes i kabelproduksjon. Kobber utgjør 15-20 prosent av en kabel.

– Dessuten merker vi halvleder-mangelen. Dette gjelder våre mer avanserte produkter, spesielt sikkerhetsløsninger. Konsekvensen er lange leveringstider og høyere priser.

– Samtidig ble produksjonen stoppet eller redusert da land stengte ned. Den grønne omstillingen har også påvirket prisene, siden elektrifiseringen skaper et stort behov for kobber.

– En annen faktor er høye energipriser, som påvirker produksjonen i hele verden. I flere regioner i Kina er det strømmangel. For en måned siden var 100 millioner innbyggere uten strøm. På grunn av dette blir også fabrikker i landet stengt flere dager i uken.

Tør ikke fylle hyllene

– Høye priser gjør det vanskelig for grossister og leverandører. I frykt for å selge med tap om prisene går ned, tør de ikke fylle lagrene. De tør heller ikke ta den samme risikoen når de gir tilbud. Dette gjør det vanskelig for Bravida å få faste priser. Det skaper spesielt utfordringer i store og langvarige prosjekter. Her er det vanlig å legge til en risiko på noen få prosent. Det er ingen som har prisøkninger på 8-12 prosent i sine kalkyler fra 2019.

Hvor lenge tror dere denne situasjonen vil vare?

– Det har aldri vært så store prisøkninger. Samtidig er det store utfordringer med leveranser. Med mange usikkerhetsmomenter er det vanskelig å si når markedet er på normalt nivå. Kun det å stabilisere transportsituasjonen på et greit nivå, kan ta lang tid.

Elinstallatørene i skvis

– Hvordan håndterer Bravida utfordringene i det daglige?

– Elinstallatøren havner i skvis mellom leverandøren som vil øke prisene og kunden som ikke vil regulere, eller i beste fall justere mot en indeks som ikke virker. Å regulere i henhold til en generell indeks mot kunde virker ikke i dagens situasjonen. Indeksen er for overgripende, og fanger ikke opp de store svingningene i markedet. At kunden ønsker fastpris eller indeksregulering er forståelig, men er en altfor stor risiko for oss. Om indeksen hadde virket, ville Bravida uansett vært bank for kunden over lengre tid, siden den alltid henger etter.

– I dagens situasjon er møtepunktene vi har med grossister og kunder svært viktige. Med så høy risiko er det svært krevende å sette priser. Bravida er blant annet en stor leverandør til sykehus. Her må vi sikre at markedsutfordringene ikke reduserer lønnsomheten vår.

– Det er viktig å erkjenne at dette er en situasjon vi må leve med i lengre tid. Vi må ikke tro, som mange kanskje trodde om koronapandemien, at dette går fort over. Det gjør det ikke. Vi bruker store ressurser på å få kontroll. Det kan ta flere år før markedet er stabilisert.

Må samarbeide

– Spesielt overfor store offentlige kunder er det nødvendig å ta høyde for nødvendige prisjusteringer. Når vi sier fra om dette på en ordentlig måte, er det mange kunder som har forståelse for at vi trenger en slik trygghet. Til de som ikke har like stor forståelse, har vi ikke gitt tilbud. Risikoen er for stor. Det er viktig at kunder er klar over dette, og at leverandørene samarbeider med oss for å løse utfordringene på en best mulig måte. Vi synes også at det er betenkelig at internasjonale leverandører ikke har samme prisøkninger som de nasjonale.

Truer lønnsomheten

Vigdis Sværen, fagsjef næringspolitikk i Nelfo, fastslår at økte priser og global mangel på materiell truer lønnsomheten i elektrobransjen.

– Prisøkningen er spesielt kritisk i kontrakter som allerede er inngått, med mindre det er lagt inn en klausul om prisregulering. Hittil er det prisproblematikken som har vært den største utfordringen for bransjen.

– På toppen av dette varsler leverandører om mangel på databrikker og elektronikk. Årsaken er svært stor etterspørsel etter halvleder-komponenter. Denne globale mangelen vil ramme Norge. Dette er en situasjon som er vanskelig å påvirke.

– Det ser ut til at de store prosjektene har klart å planlegge innkjøpene for fremtidig behov. Når det gjelder serviceområdet og mindre oppdrag kan utfordringen bli større. 

– Situasjonen er krevende for hele bransjen. Derfor oppfordrer vi partene til å ta hensyn til hverandre, og samarbeide for å minimere risikoen for alle. 

Vil redusere konfliktnivået

– I midten av november arrangerte Nelfo et webinar der mulige konsekvenser av materialmangelen ble diskutert, og hvordan bransjen kan samarbeide for å håndtere situasjonen.

– Vi er spesielt opptatt av å forebygge at konfliktnivået øker i prosjektene på grunn av forsinkelser. At prosjektene i verste fall ikke blir ferdig som planlagt, kan få store økonomiske konsekvenser.

– Vil bransjeaktørene samarbeide for å håndtere materialmangel og høye priser?

– Holdningen til dette varierer nok fra prosjekt til prosjekt. Det handler til sist om hvem som får regningen. Derfor er dette en langsiktig prosess, som vi kontinuerlig arbeider med.

– Mye er gjort i forbindelse med arbeidet rundt konfliktnivået i bransjen. Sammen med BNL tok Nelfo initiativ til dette høsten 2018. I denne prosessen er blant Meklingssenteret etablert. Dessuten er arbeidet i gang med å lage en ny standard entreprisekontrakt. – I sommer startet Nelfo og Rørentreprenørene Teknisk jusforum, som tilbyr et månedlig webinar med aktuelle juridiske problemstillinger. En felles ambisjon om et lavere konfliktnivå ligger i bunn for arbeidet som blir gjort på dette området.

Se også webinar om temaet her

Les mer om følgende emner: