Mange fordeler med å bygge om skip

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Mange fordeler med å bygge om skip

Ifølge Grønt Skipsfartsprogram gir konvertering og gjenbruk av skip mindre CO2-utslipp, en raskere vei til voksende markeder og gradvis innføring av fornybar energi.

1 000 offshoreskip ligger i opplag. 100 av disse i Norge. En betydelig del av disse er relativt nye og avanserte, designet og bygget for et langt liv

Programmet fastslår at det er mulig å akselerere det maritime skiftet gjennom økt oppmerksomhet på sirkulærøkonomi. 14 markeder er gjennomgått, der søkelyset er satt på kommersielle rammer, tekniske og funksjonelle krav, skipenes operasjonsprofiler og deres samlede karbonavtrykk.

Programmet har vurdert hvordan skipene som ikke har oppdrag, eksempelvis i oljeindustrien, kan ombygges for bruk som offshore vindservice-fartøy.

Også løsninger for fiskeri, oppdrett, beredskap, bunkring og innsamling av plast fra havene er vurdert.  «Seirer over» nytt. Sammenlignet med ombygging og energieffektivisering av en PSV (Platform Supply Vessel) med bygging av et nytt skip, eksempelvis for offshore vind, vil det ombygde skipet der det brukes sirkulærøkonomi «seire over» det nye skipet i rundt ti år.

Om skipet etter rundt ti nye år tar i bruk teknologien som da er forventet å være tilgjengelig for null-utslipp, vil et ombygd skip basert på sirkulærøkonomi være like godt eller bedre sammenliknet med et nybygg ut levetiden.

Et ombygd skip vil også raskere kunne starte arbeidet i et voksende vindmarked. Konkret ombygging analysert i dette prosjektet er beregnet til tre måneder, mens et nybygg i beste fall kan fullføres i løpet av 20-24 måneder.

Partnerskapsprogram Grønt Skipsfartsprogram, som er et partnerskapsprogram mellom private og offentlige aktører, ledes av DNV. Det skal være et effektivt virkemiddel for iverksetting av regjeringens strategier og planer. Visjonen er at Norge skal etablere verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart.

Les mer om følgende emner: