Mangedoblet GPS-jamming i Norge 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Mangedoblet GPS-jamming i Norge 

– Siden 2022 er GPS-bortfallet i Øst-Finnmark mangedoblet. Mens det i 2020 var meldt inn 20 dager med utfall, var dette i 2022 økt til 120 dager. I år skjer dette omtrent daglig, sier direktør Pål Wien Espen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

GPS-jamming i Øst-Finnmark skjer nesten hver dag. Bildet er fra Jammetest 2022 Foto: Duus Media

– Forstyrrelser på navigasjonstjenester kan føre til alvorlige hendelser, eksempelvis feil posisjon. Et helikopter kan kanskje ikke lande på rett sted for å redde en person i nød, og mister dyrebare sekunder. 

Mens jamming er forstyrrelser eller blokkering av blant annet radio- og GPS-signaler, er spoofing utsending av falske signaler for å lure mottakeren som mottar signalene. 

Kritiske samfunnsfunksjoner blir stadig mer avhengig av tjenester som kan fastslå riktig posisjon, navigasjon og tid. Disse er i stor grad basert på globale satellittnavigasjonssystemer (GNSS). 

Samtidig som det blir flere samfunnsområder som er avhengige av satellittsignaler, kan dette også øke sårbarheten. 

Les mer om følgende emner: