Marked med garantert vekst

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Marked med garantert vekst

– Elektrifisering av transportsektoren er ikke nytt for oss. Vi har installert landstrøm siden 2013, sier adm. direktør Rune Kolbeinsvik i Austevoll Elektro.

LANDSTRØM. Austevoll Elektro har utført landstrøm-tilpasninger på alle skipene til Hurtigruten

– Da begynte det å bli interesse for å unngå at skip lå til kai og forurenset med dieselmotorer gående døgnet rundt.  

– Landstrømanlegg blir bygget ut i et stadig større tempo. Spesielt i byene langs kysten er det stort behov for landstrøm til offshorebåter som ligger til kai mellom oppdrag, og på fergeleier der ferger ligger over natten.  

– Landstrøm-oppdrag gjelder både infrastruktur på land og tilpassing av utstyr mellom land og skip. Austevoll Elektro har blant annet utført landstrøm-tilpassinger på alle båtene til Hurtigruten.  

– Da vi gikk inn i dette markedet var det ingen standarder for slikt utstyr. Selv om dette er kommet, gjenstår det ennå noe standardiseringsarbeid som er i prosess. 

– En forutsetning for å lykkes med landstrømutbyggingen i Norge, er å finne skjæringspunktet mellom politikk og næring. Det må legges til rette for å få strøm til kaien, og avklare hvem som skal betale og eie anlegget. Også en prispolicy må på plass. Det samme gjelder klare linjer når det gjelder tariffpolitikk og nettleie. Dette gjør ikke seg selv. 

– Virkemiddelapparatet, der blant annet Enova har bidratt, må fortsette. Det er avgjørende at dette ikke trappes ned. Heller økes. 

Stort marked for hybridløsninger

Kolbeinsvik forteller at landstrøm er kun ett av områdene Austevoll Elektro satser på. 

– For tre år siden gikk vi inn i markedet for batteriskip. Her er det foreløpig ferger som utgjør den største delen.  

– Når det gjelder hybridbåter har vi utviklet en løsning der vi installerer et batterisett på en tradisjonell dieselbåt, og bruker dette som generator. Denne kaller vi en batterator. Den optimaliserer driften ved å samkjøre dieselmotor mot batteripakken, slik at dieselforbruket skal være så lite som mulig. Med strøm på kaien blir dette ytterligere optimalisert. Her er det et enormt potensial, som kun er i startfasen. Dette blir det store markedet fremover. Batteratoren kan brukes i hele den maritime sektoren, inkludert fiskeri, havbruk, ferger og fraktefartøy. 

Internasjonal

Kolbeinsvik gleder seg over at selskapet har oppdrag både i Europa, USA og Østen.  

– Vi har blant annet tilpasset containerskip i Los Angeles til landstrøm.  

– Maritime elektrotjenester har vært et hovedområde for oss siden starten i 1972. Elektrifisering av maritim sektor utgjør rundt 50 prosent av omsetningen. 

– Fremtiden handler om elektrifisering og automatisering. Miljøspørsmålene blir aldri uaktuelle. Hele elektrobransjen er opptatt av dette. Elinstallatørene begynner å få opp øynene. Mange er godt i gang. Det ser ut som bransjen tar utfordringen. Vi skal gjøre vårt for å nå klimamålene. Her har elektrobransjen en viktig rolle den er nødt til å ta. 

Les mer om følgende emner: