Markedet støvsugd for automatiserings-fagfolk 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Markedet støvsugd for automatiserings-fagfolk 

– Etterspørselen etter våre tjenester er så stor at vi i år kan øke omsetningen med 42 prosent. Det som setter en foreløpig stopper for dette er at vi ikke får tak i nok fagfolk, spesielt på automatiseringsområdet.

Det virker som markedet her er støvsugd, sier daglig leder Dag Petter Evensen i K2 Elektro og avdelingsleder Frode Kjensrud i K2 Controls i Oslo.

REKORDSTOR ETTERSPØRSEL. Avdelingsleder Frode Kjensrud (t.v.) i K2 Controls og daglig leder Dag Petter Evensen i K2 Elektro trenger flere elektro- og automatiserings-fagfolk for å følge opp en rekordstor etterspørsel

– Vi har prøvd det meste, blant annet mye annonsering og rekrutteringsselskaper. Heller ikke i utlandet har vi lykkes. Heldigvis har vi fått ansatt to automatiseringsingeniører og en prosjektleder. Dette er ikke nok. For å følge opp en stadig økende ordremengde trenger vi to automatiseringsingeniører til.  

– Vi har også behov for flere elektrikere og en prosjektleder for elektroavdelingen. På grunn av dette har vi sagt nei til flere oppdrag, blant annet solcelleanlegg og andre større prosjekter. Vi har en offensiv vekststrategi basert på bærekraft og energieffektivisering. Uten riktige medarbeidere er det vanskelig å nå målene vi har satt oss. Vi gir oss ikke. Rekrutteringsprosessen fortsetter med samme styrke. 

– Et resultat av denne utviklingen er et økende lønnsnivå, som igjen presser lønnsomheten. Vi opplever også at konkurrenter jakter på våre ansatte. For tiden er det stor aktivitet hos mange selskaper for å sikre seg arbeidskraft. 

Satser på lærlinger

– En måte å rekruttere på er å ta inn læringer. Det har vi gjort i mange år. På det meste har vi hatt fem. For tiden har vi to. Til høsten er planen å ta inn tre nye. Forhåpentligvis blir en av disse en kvinne.  

– Vi ønsker flere kvinnelige ansatte. Derfor gleder vi oss over at en av de nyansatte automatiseringsingeniørene er kvinne. Vi satser på enda flere. 

Mer samarbeid

Evensen etterlyser mer samarbeid mellom bransjen, skoleverket, bransjeorganisasjoner og myndigheter om utdanning og rekruttering. 

– Blant annet for å avdekke selskapene sine behov, og hvor mange fagfolk med riktig kompetanse som trengs for å få til det grønne skiftet med mindre klima­utslipp og energiforbruk. Vi har inntrykk av at skoleverket henger litt etter i teknologiutviklingen, der det blir stadig mer digitalisering. Her må myndighetene komme på banen med tiltak, eksempelvis for å øke statusen til elektrofaget. I denne prosessen har Nelfo en viktig oppgave med å drive påvirkningsarbeid overfor politikere og myndigheter. 

– For å gjennomføre alle automatiseringsoppdragene våre, som utgjør 40 prosent av omsetningen, har vi drevet en omfattende internopplæring av ansatte. Her har vi investert mye. Dette har også gjort oss til en enda bedre lærebedrift, sier Evensen, som forteller at de i år markerer ti-års jubileum.  

Utfordrer kunnskapen

Kjensrud sier at selskapet, som har 24 ansatte, kombinerer elektro med bygg- og industriautomatisering.  

– Vi både prosjekterer, utvikler, programmerer, bygger og installerer automatiseringsløsninger etter kundenes ønsker. Ofte er dette avanserte anlegg, som krever spisskompetanse. Vi liker å arbeide med kunder som utfordrer kunnskapen vår. Det er på denne måten vi utvikler oss.  

– Vi har også investert i et eget produksjonslokale med testlab, der vi tester at komponenter fra ulike leverandører forstår hverandre og fungerer mot toppsystemet. Vi bruker kun åpne protokoller, som kan snakke med alle typer sensorer og interne styringssystemer.  

– K2 Controls bruker en fremtidsrettet og nyskapende måte å utvikle brukergrensesnitt og automatikk på. Enkelt forklart automatiserer vi avanserte prosesser for enkel bruk. 

– Produksjonsavdelingen er viktig for oss. Utvikling og testing gir oss kompetansen vi trenger for å levere det kundene trenger.  

– Vi driver også serieproduksjon i mindre skala. Eksempelvis leverte vi ti kopier av en maskin vi utviklet for en kunde. På litt sikt har vi planer om å investere i 3D-printere og CNC-maskiner, slik at vi selv kan produsere noen av komponentene vi trenger. 

Skreddersøm til oppdrettsnæringen

– De siste årene har vi hatt mange oppdrag for oppdrettsnæringen, spesielt fiskeslakterier. Vi har mange av de største selskapene i Norge og utlandet på kundelisten. Våre løsninger bidrar blant annet til redusert energi- og kjemikalieforbruk og økt personsikkerhet. Flere av de største og mest avanserte systemene vi leverer, er vannbehandlingsanlegg til vår oppdragsgiver og samarbeidspartner Oxitrate. Dette gjelder eksempelvis et desinfeksjonsanlegg på verdens største avlusningsbåt.  

– Vi satser også på bergvarme. Her har vi blant annet levert et anlegg til Ulven borettslag i Oslo, som kvittet seg med oljefyringen. 

Problemløser

– Siden vi har spisskompetansen mange andre mangler, er vi kjent i bransjen som en problemløser. Derfor er det mange som ringer til oss for å få hjelp når anleggene ikke fungerer som de skal. Dette viser at vi ligger langt fremme på automatiseringsområdet, sier Kjensrud, som må ansatte flere for å følge opp en rekordstor etterspørsel.

“Frøy Challenger” har kapasitet til å avluse 600 tonn laks i timen. Her har K2 Controls utviklet og levert et desinfeksjonsanlegg til sin oppdragsgiver og samarbeidspartner Oxitrate 

Les mer om følgende emner: