Med på å forme nye trafikkløsninger

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Med på å forme nye trafikkløsninger

På oppdrag fra EU skal Sporveien og den spanske trikkeleverandøren CAF teste fremtidens teknologi på de nye trikkene i Oslo.

Sporveien bidrar til å sette standarden for autonome kjøretøy på skinner i Europa

Det skal blant annet forskes på muligheten til selvparkering, automatisert start- og stoppfunksjon og nødstopp. Prosjektet vil sette standarden for autonome kjøretøy på skinner i Europa.      

– Med dette arbeidet kommer Oslo enda tydeligere på kartet i utviklingen av kollektivtransporten, sier adm. direktør Birte Sjule i Sporveien Trikken.   

Les mer om følgende emner: