Medlemmene tilpasser seg markedet

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Medlemmene tilpasser seg markedet

– Til tross for et krevende marked viser Lønnsomhetsundersøkelsen 2022 et gjennomsnittlig resultat på 7,8 prosent, mot 7,7 prosent året før. Dette dokumenterer at medlemmene er flinke til å tilpasse seg utviklingen i bransjen, sier adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo.

- Rekordmange medlemmer viser både tillit til Nelfo, og at det er viktig å stå sammen i vanskelige tider. Dette gir styrke, sier adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo

– Ifølge vår siste markedsrapport blir første halvår 2024 betydelig nedkjølt, før det snur på slutten av året. Spesielt byggenæringen sliter. Ifølge Prognosesenteret var tolvmånederssalget av nye boliger i oktober i år lavere enn bunnpunktet under finanskrisen. Salg og igangsetting er redusert med henholdsvis 45 og 42 prosent. I tredje kvartal i år ble det satt i gang ti boligprosjekter i Oslo.

Solenergikampanje

– I et utfordrende marked satser mange medlemmer på nye områder som solenergi, som også er et prioritert satsingsområde for Nelfo. I fjor ble det installert rekordmange slike anlegg i Norge. Med blant annet Elflix-kurs, klasseromskurs og tekniske veiledere skal vi hjelpe medlemmene å komme inn på dette markedet.

– For å øke oppmerksomheten på solenergi ytterligere har vi i høst gjennomført en kampanje på sosiale medier. En av målsettingene har vært å bevisstgjøre politikere om fordelene med solcelleanlegg, som både er konfliktfri energi og raskt å bygge ut. Kampanjen ble toppet med overrekkelsen av “Årets solkommune 2023” til Suldal kommune på årskonferansen.

– I år har det også vært stor oppmerksomhet på RoHS-direktivet, som forbyr produksjon og salg av kvikksølvholdige lysrør. At det i Norge skal byttes minst ti millioner slike, vil skape et milliardmarked.

Kompetanseoverføring

– Nelfo er opptatt av å oppdatere medlemmene på standarder, regelverk og teknologiutvikling. Ett av tiltakene er Kunnskapsløftet, der tusenvis av elektrofagfolk har deltatt. Med utgangspunkt i Elflix kommer det i 2024 en ny runde, som setter søkelyset på NEK 700 og ekom, it-sikkerhet og bærekraft. Her legges det også opp til samlinger med eksperter, der deltakerne kan dele erfaringer og diskutere aktuelle problemstillinger.

– Blant andre kompetansehevende tiltak er årskonferansen og teknologikonferansen. Med flere hundre deltakere og et tjuetalls utstillere på begge, ble årets arrangementer en suksess. Dette blir fulgt opp med nye konferanser neste år.

– Nelfos veikart, som skal gi en pekepinn på muligheter og utfordringer for medlemmene de neste to-tre årene, var bakteppet for årskonferansen 2023. Målsettingen er å jevnlig å revidere dette dokumentet.

Rekordmange medlemmer

– Eliaden neste år blir en viktig møteplass for bransjen. Med tanke på at utstillingsarealet nesten er på samme nivå som da messen åpnet i 2022, ser det ut til at dette blir det største bransjetreffet på mange år. Her er Nelfo på plass for å møte medlemmene, og informere om siste nytt.

– Det er også gledelig at antall medlemmer øker. Totalt har de drøyt 33 000 ansatte, og en omsetning på rundt 67 milliarder kroner. Dette viser både tillit til Nelfo, og at det er viktig å stå sammen i vanskelige tider. Dette gir styrke. Nelfo har aldri hatt så mange medlemmer. Med denne rekorden ønsker jeg alle en riktig god jul og et godt nyttår.

Les mer om følgende emner: