Mer bærekraftig transport

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Mer bærekraftig transport

I fjor reduserte Posten sine klimagassutslipp med 12 prosent. Siden 2012 er CO2-utslippene minket med 51 prosent.

Posten satser på bærekraftig transport

Ved utgangen av fjoråret hadde konsernet 2 249 kjøretøy på fornybar energi, som er 672 flere enn året før. 37 prosent av bilparken bruker fornybare energikilder, mot 26 prosent i 2020. 

Posten har også bestilt 439 nye kjøretøy som går på gass og elektrisitet, som skal settes i drift over hele landet. 

Bring i København har omstilt hele sin kjøretøypark til elektriske kjøretøy. 

Les mer om følgende emner: