Mer energieffektiv kompressor 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Mer energieffektiv kompressor 

– Vi har utvidet porteføljen av mobile elektriske kompressorer med batteridrevne B-Air 185-12. Den er den første i sitt slag, og en milepæl i vårt veikart mot en mer bærekraftig fremtid, sier Fredrik Ålund, Business Line Manager i Atlas Copco Power Technique Nordic.

Den batteridrevne kompressoren B-Air 185-12 skal øke energieffektiviteten med inntil 70 prosent

– Vi skal akselerere overgangen fra karbondioksidavhengighet til fornybare energikilder. Med den første mobile batteridrevne skruekompressoren ønsker vi å muliggjøre en bærekraftig transformasjon, og bidra til å skape en bedre morgendag.  

– Avhengig av arbeidskapasitet er en lading nok til et gjennomsnittlig arbeidsskift på rundt fire timer. Dette gir både fleksibilitet, mobilitet og produktivitet for arbeid på steder der det ikke er tilgang på strøm. 

Reduserte driftskostnader

– Med færre bevegelige deler trenger B-Air 185-12 kun service hver 2 000 time, sammenlignet med hver 500 time for en typisk forbrenningsmotor. Variable Speed Drive (VSD) og permanentmagnetmotor reduserer driftskostnadene ved automatisk å justere motorhastigheten for å tilpasse luftbehovet i sanntid, og øke energieffektiviteten med inntil 70 prosent. 

– Kompressoren er testet i klimatiske forhold fra 45° C til -25° C, og 4 500 meter over havet. Maskinen er designet for bruk i tettbefolkede områder, der det er strenge utslipps- og støyrestriksjoner.  

Les mer om følgende emner: