Mer energieffektivisering i yrkesbygg og boligselskap 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Mer energieffektivisering i yrkesbygg og boligselskap 

Med tre nye programmer skal Enova bidra til mer energieffektivisering i eksisterende bygg.

Enova styrker satsingen på energieffektivisering i yrkesbygg og boligselskap med tre nye program. Foto: Enova

Mens ett gjelder borettslag og sameier, skal de to andre være med på å redusere energiforbruket i yrkesbygg. Det er konkurranse om støttemidlene. Første søknadsfrist for yrkesbygg var 24. oktober, mens den for boligselskap er 24. november. 

– Programmene legger til rette for energi­tiltak som gjør at aktører i byggsektoren får lavere energikostnader og mer ­attraktive bygg, sier markedssjef Anna Barnwell i Enova.  

– Vi kan gi investeringsstøtte til prosjekter som forbedrer energitilstanden i eksisterende yrkesbygg med mer enn 20 prosent. Programmet er særlig aktuelt for eldre og energikrevende bygg. Støtten dekker inntil 30 prosent av kostnadene, og maksimalt ti millioner kroner. 

– Vi støtter også energikartlegging i yrkesbygg. Denne må gjennomføres av en ekstern energirådgiver, om ikke søkerselskapet selv har kompetanse til å oppfylle kravene. Her kan vi dekke inntil 50 prosent av kostnadene, og maksimalt 400 000 kroner. 

– Borettslag, boligsameier og andre boligselskap som vil søke om energitiltak må ha en plan for å forbedre energitilstanden med minst 20 prosent. Også her må det brukes en ekstern energirådgiver. Vi dekker inntil 30 prosent av kostnadene, og maksimalt ti millioner kroner. 

Les mer om følgende emner: