Mer enn 570 stans etter tilsyn

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Mer enn 570 stans etter tilsyn

Hittil i år har Arbeidstilsynet stanset arbeidet ved 577 virksomheter

Det er farlig å slippe løs en "skal bare"-holdning på byggeplassene

I fjor var antallet 758. Samtidig fikk 1 714 selskaper stans i arbeidet etter besøk av verneombud, skriver nrk.no.  

Viken fylke har hatt flest stans, med 116 i fjor og 131 hittil i år. Uforsvarlig arbeid i høyden er hovedgrunnen til at arbeidet blir stoppet.  

Avdelingsdirektør Stein Magnar Løvås i Arbeidstilsynet sier til NRK at mange aktører i bransjen er seriøse. 

– Samtidig er det selskaper som prøver å gjøre det litt enkelt, og spare penger med ikke å ivareta sikkerheten godt nok. Mange tenker at de «skal bare», og velger raske, enkle løsninger.  

Bygg- og anleggsbransjen hadde også flest dødsfall i fjor. Av totalt 28, skjedde åtte i denne næringen. 

Ifølge regionalt verneombud Jørgen Bjåland i Viken stanser verneombudene arbeid i inntil 50 prosent av selskapene de besøker hvert år. Han etterlyser en holdningsendring i byggebransjen. 

Les mer om følgende emner: