Mer enn 8 000 grønne arbeidsplasser på gang

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Mer enn 8 000 grønne arbeidsplasser på gang

– Vi har kartlagt hvor mange arbeidsplasser prosjekter på havvind, hydrogen, ammoniakk og batteri kan skape de neste årene. Svaret er mer enn 8 000. Det grønne skiftet er for alvor i gang, fastslår konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi.

Battericellefabrikken til Morrow Batteries, som skal være ferdig i 2026, skal hvert år produsere batterier til 700 000 elbiler Illustrasjon: Morrow Batteries/Exyte

– Denne satsingen er trolig kun starten. Sintef, Thema og Oslo Economics har anslått at Norge frem mot 2050 kan få 100 000 arbeidsplasser i disse grønne næringene.  

– Spørsmålet er hvor fort det kan gå, og hva som blir Norges rolle. Dette kan være den største industriutviklingen i landet på 50 år. Forutsigbare rammevilkår og satsingsviljen til det offentlige er avgjørende for å øke tempoet som er nødvendig for å nå anslagene. 

– I Europa pågår en massiv fornybarsatsing. For å henge med må vi sette kraften i arbeid og utnytte mulighetene vi har. Da kan vi skape arbeidsplasser og ny lokal industri, basert på tung kompetanse, lang erfaring og høyteknologi. Dette vil gi muligheter for norsk leverandørindustri, som er nødt til å omstille seg fra fossil til grønn energi. Gjør vi dette riktig, kan vi virkelig ta steget fra oljealderen til fornybaralderen. 

– Agder Energi har flere storsatsinger i den grønne industrialiseringen. For halvannet år siden etablerte vi sammen med partnere Morrow Batteries. Basert på norsk vannkraft er planen å bygge en gigafabrikk for verdens mest kostnadseffektive og bærekraftige batteriproduksjon. 

– Her starter vi byggingen av et innovasjonssenter og en pilotfabrikk. Gigafabrikken skal være ferdig i 2026. I tillegg til å produsere batterier til 700 000 elbiler hvert år, gir den mer enn 2 500 arbeidsplasser. 

– Sammen med Vårgrønn og Green Investment Group satser vi også på havvind i Sørlige Nordsjø II. 

Les mer om følgende emner: