Milliardbesparelse med digital postkasse

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Milliardbesparelse med digital postkasse

Digitaliseringsdirektoratet har beregnet at siden 2015 har digital postkasse til innbyggerne i Norge spart offentlige virksomheter for mer enn 1 milliard kroner.

Siden 2015 har digital postkasse spart offentlige virksomheter for mer enn 1 milliard kroner

For privat sektor er gevinstene trolig langt større. 

Til grunn for beregningen ligger besparelser i portoutgifter, papir og materiell. I tillegg til de økonomiske gevinstene kommer ikke-prissatte gevinster for miljø og økt informasjonssikkerhet, og effektivisering av arbeidstid og saksgang. 

– Regnestykket viser at digital postkasse er et vellykket digitaliseringsprosjekt for myndighetene, med positive effekter for hele samfunnet. Det er moro å nå en milepæl som dette, sier Thomas Mathisen, leder av Digipost. 

Verdier utover det kommersielle 

– Nettsvindel og misbruk av merkevare og identitet er blitt mer utbredt, samtidig som bevisstheten om å ta klima- og miljøvennlige valg har økt. På begge disse områdene gir de digitale postkassene positive bidrag. 

– Det er viktig å se på hva vi tilfører samfunnet av verdi utover rent økonomiske gevinster. Vi er spesielt opptatt av sikkerheten digitale postkasser gir brukere og virksomheter sammenlignet med andre kommunikasjonskanaler. Det er ingen andre kanaler som har verifiserbare avsendere og mottakere. Dette gir trygghet mot misbruk og nettsvindel. 

Les mer om følgende emner: