Milliardinvestering i strømnettet 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Milliardinvestering i strømnettet 

– Det neste tiåret skal vi investere nærmere ti milliarder kroner i strømnettet. Dette skal tilrettelegge for grønn omstilling. Samtidig må vi sørge for effektiv drift, god leveringssikkerhet og økt utnyttelse av strømnettet, sier adm. direktør Tore Morten Wetterhus i Glitre Nett.

Glitre Nett satser millioner på å tilrettelegge for grønn omstilling Foto: Aksel Jermstad, Glitre Nett

Med drøyt 320 000 nettkunder, mer enn 30 000 km strømnett og 375 fast ansatte er Glitre Nett det nest største nettselskapet i Norge. 

– Det er en sterk vekst i etterspørselen etter nettkapasitet. For tiden har vi 20 større utbyggingsprosjekter, og arbeider langsiktig og målrettet for å sikre forsyningssikkerheten på en best mulig måte. Noen av prosjektene har vi fått konsesjon på. Andre venter vi på. 

– Vekst i nettutbyggingen betyr også jevnlig rekruttering av nye medarbeidere. I fjor ansatte vi 47 personer. Rekrutteringen fortsetter. For tiden har vi 17 ledige stillinger. 

– Strømnettet er navet i utviklingen av et sikkert, ressurseffektivt og bærekraftig kraftsystem. Aktiv utvikling og effektiv forvaltning av energinettet i våre konsesjonsområder er en sentral samfunnsoppgave for oss. Det handler om å bygge nok nett i tide, og øke utnyttelsen av eksisterende infrastruktur. Vi har en klar ambisjon om å bli Norges mest effektive nettselskap. 

Les mer om følgende emner: