Milliardinvesteringer i 5G 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Milliardinvesteringer i 5G 

I fjor ble det investert 4,8 milliarder kroner i mobilnettet i Norge. Mer enn 4,1 milliarder er knyttet til utbyggingen av 5G.

I fjor ble det investert 4,8 milliarder kroner i mobilnettet i Norge

– Kappløpet mellom Telia og Telenor om å raskest mulig tilby kundene denne løsningen gir resultater. Lyse sitt oppkjøp av Ice gjør at vi forventer en tydelig økning også fra dem, sier direktør Pål Wien Espen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).  

– 93 prosent av alle husstander i Norge har basisdekning på 5G. Utbyggingen har først og fremst gitt god dekning og høyere hastighet i befolkningstette områder. Veksten er særlig sterk i Møre og Romsdal og Agder.  

– Oslo er i en særstilling både når det gjelder 5G-dekning isolert, og 4G- og 5G-dekningen samlet. I motsatt ende av skalaen er husstandene i Nordland og Troms og Finnmark, som har en basisdekning for 5G på henholdsvis 40 og knapt 50 prosent.   

Les mer om følgende emner: